Styczeń 8, 2018

8 stycznia 2018

Działania podejmowane w roku szkolnym 2016/​2017 w ramach pracy Zespołu ds. Rozwoju Szkolnictwa Zawodowego

W dniu 7 grudnia 2016 r. w Domu Rzemiosła w Kielcach z inicjatywy Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty Kazimierza Mądzika odbyło się inauguracyjne spotkanie Zespołu ds. Rozwoju Szkolnictwa Zawodowego. W naradzie udział wzięli: doradca Wojewody Świętokrzyskiego, przedstawiciel Marszałka Województwa, przedstawiciele organów prowadzących, przedstawiciele Wojewódzkiego Urzędu Pracy, dyrektor Izby Rzemieślników i Pracodawców w Kielcach, pracownicy… czytaj więcej