2018

11 grudnia 2018

Konkurs IPN „Święto Narodu po długiej nocy cierpień”. Pierwsze wybory parlamentarne w niepodległej Polsce

Delegatura Instytutu Pamięci Narodowej w Kielcach zaprasza uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych woj. świętokrzyskiego do udziału w konkursie „Święto Narodu po długiej nocy cierpień”. Pierwsze wybory parlamentarne w niepodległej Polsce, organizowanym w związku z obchodami 100‐​​lecia odzyskania Niepodległości oraz przyszłoroczną rocznicą wyborów do Sejmu Ustawodawczego II Rzeczypospolitej. Załączniki Regulamin Konkursu… czytaj więcej

10 grudnia 2018

Stypendyści ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania za wybitne osiągnięcia edukacyjne w roku szkolnym 2017/​2018

Świętokrzyski Kurator Oświaty informuje, że 4 uczniom z województwa świętokrzyskiego zostały przyznane stypendia Ministra właściwego ds. oświaty i wychowania, za wybitne osiągnięcia edukacyjne w roku szkolnym  2017/​​2018. Serdecznie gratuluję stypendystom i życzę dalszych sukcesów. Jednocześnie informuję, że uroczyste wręczenie dyplomów stypendystom nastąpi w terminie późniejszym. Świętokrzyski Kurator Oświaty  Kazimierz Mądzik… czytaj więcej

10 grudnia 2018

Nowe SIO. Wprowadzone 10 grudnia 2018 zmiany w Systemie Informacji Oświatowej

Nauczyciele: Możliwość podglądu szczegółów danych o wprowadzonych obowiązkach Uczniowie: Możliwość filtrowania listy uczniów po wprowadzonym numerze orzeczenia Dane zbiorcze: Rejestracja, modyfikacja, usunięcie informacji o zbiorach bibliotecznych Rejestracja, modyfikacja, usunięcie informacji o kategorii wiekowych czytelników biblioteki Oddziały: Rejestracja, modyfikacja, usuwanie oddziałów łączonych

7 grudnia 2018

Zarządzenie nr 528/​2018 Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty z dnia 6 grudnia 2018 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu przydzielania świadczeń socjalnych ze scentralizowanego funduszu świadczeń socjalnych

Załączniki Zarządzenie nr 528 2018 Data: 2018‐​​12‐​​07, rozmiar: 470 KB

7 grudnia 2018

Zarządzenie nr 530/​2018 Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty z dnia 6 grudnia 2018 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania pożyczek na cele mieszkaniowe ze scentralizowanego Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Załączniki Zarządzenie nr 530 2018 Data: 2018‐​​12‐​​07, rozmiar: 725 KB

7 grudnia 2018

Sprawozdanie z realizacji Priorytetu 3: „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” za 2018 rok – nowe wzory sprawozdań

Szanowni Państwo Starostowie Powiatów, Prezydenci i Burmistrzowie Miast, Wójtowie Gmin, Organy prowadzące szkoły województwa świętokrzyskiego Zwracam się do Państwa z uprzejmą prośbą o przedłożenie sprawozdania z realizacji Priorytetu 3: „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”, który dotyczy wspierania w latach 2016 – 2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań… czytaj więcej

7 grudnia 2018

Międzynarodowe Badanie Wyników Nauczania Matematyki i Nauk Przyrodniczych (TIMSS) 2019

Instytut Badań Edukacyjnych na zlecenie MEN przystąpił do realizacji badania TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study). Jest to międzynarodowe badanie osiągnięć matematycznych i przyrodniczych prowadzone co 4 lata i obejmujące uczniów klasy czwartej szkoły podstawowej. Badanie TIMSS uznawane jest za miarodajne źródło informacji o postępie edukacji na świecie.… czytaj więcej

7 grudnia 2018

Oferta edukacyjna Wyższej Szkoły Kryminologii i Penitencjarystyki

Wyższa Szkoła kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie została utworzona w dniu 31 sierpnia 2018 roku przez Ministra Sprawiedliwości rozporządzeniem z dnia 20 lipca 2018 roku (Dz. U. 2018, poz. 1461) i jest uczelnią zawodową służb państwowych. Decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 września 2018 roku uczelni zostało… czytaj więcej

6 grudnia 2018

Zarządzenia Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty (rok 2018) – część dziewiąta

Załączniki Zarządzenie nr 500 2018 Data: 2018‐​​11‐​​27, rozmiar: 1 023 KB Zarządzenie nr 501 2018 Data: 2018‐​​11‐​​27, rozmiar: 1 MB Zarządzenie nr 502 2018 Data: 2018‐​​11‐​​27, rozmiar: 1 MB Zarządzenie nr 503 2018 Data: 2018‐​​11‐​​27, rozmiar: 1 MB Zarządzenie nr 504 2018 Data: 2018‐​​11‐​​27, rozmiar: 338 KB Zarządzenie nr 505 2018… czytaj więcej

6 grudnia 2018

Kryteria przystąpienia przedszkola do Świętokrzyskiej Sieci Przedszkoli i Szkół Promujących Zdrowie i nadawania Świętokrzyskiego Certyfikatu Przedszkole Promujące Zdrowie

Załączniki Kryteria przynależności i nadawania certyfikatu PPZ Data: 2018‐​​12‐​​06, rozmiar: 198 KB Załącznik Nr 1 Co wpywa na samopoczucie – pracownicy Data: 2018‐​​12‐​​06, rozmiar: 56 KB Załącznik Nr 2 Co wpływa na samopoczucie – rodzice Data: 2018‐​​12‐​​06, rozmiar: 51 KB Załącznik Nr 3 Ankieta dla nauczycieli Data: 2018‐​​12‐​​06, rozmiar: 64… czytaj więcej

6 grudnia 2018

Kryteria przystąpienia szkoły do Świętokrzyskiej Sieci Przedszkoli i Szkół Promujących Zdrowie i nadawania Świętokrzyskiego Certyfikatu Szkoła Promująca Zdrowie

Załączniki Kryteria przynależności i nadawania certyfikatu Szkoły Promującej Zdrowie Data: 2018‐​​12‐​​06, rozmiar: 191 KB Z1 Ankieta ocena samopoczucia Data: 2018‐​​12‐​​06, rozmiar: 48 KB Z2 ankieta dla uczniów Data: 2018‐​​12‐​​06, rozmiar: 58 KB Z3 ankieta dla nauczycieli Data: 2018‐​​12‐​​06, rozmiar: 59 KB Z4 ankieta dla pracowników niepedagogicznych Data: 2018‐​​12‐​​06, rozmiar: 58… czytaj więcej

6 grudnia 2018

Relacja ze spotkania koordynatorów Powiatowych Punktów Doradztwa Zawodowego

Koordynatorzy Powiatowych Punktów Doradztwa Edukacyjno‐​​Zawodowego z inicjatywy Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty Pana Kazimierza Mądzika w dniu 30 listopada 2018 r. ponownie spotkali się w gościnnych progach Urzędu Wojewódzkiego, aby nadać kierunek nowym działaniom dla przyjętych założeń przedsięwzięcia. Świętokrzyski Kurator Oświaty – Pan Kazimierz Mądzik w swoim wystąpieniu podkreślił, iż mając na uwadze realizację… czytaj więcej

6 grudnia 2018

Nowe SIO. Procedura zakładania Profilu Zaufanego potwierdzonego certyfikatem kwalifikowanym

1. Przechodzimy na stronę: https://​pz​.gov​.pl 2. Klikamy odnośnik Zarejestruj się (zaznaczony czerwonym owalem): 3. Wypełniamy formularz rejestracyjny i klikamy przycisk Zarejestruj się (zaznaczony czerwonym owalem): 4. Autoryzujemy kodem przysłanym na podany we wniosku numer telefonu chęć założenia konta (podajemy kod i klikamy przycisk Weryfikuj kanał autoryzacji i zarejestruj konto): 5. Klikamy przycisk Przejdź… czytaj więcej

5 grudnia 2018

Zaproszenie na debatę – Jakość kształcenia oraz Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Szanowni Państwo, w ramach projektu pn. „Zmiany w systemie edukacji w Polsce odpowiedzią na oczekiwania społeczne i zmiany gospodarcze”, realizowanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, mam przyjemność zaprosić Państwa do wzięcia udziału w debacie regionalnej: Kielce 17.12.2018 – Jakość kształcenia Warszawa 19.12.2018 – Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Debata będzie składać… czytaj więcej