2017

17 października 2017

Wojewódzka uroczystość obchodów Dnia Edukacji Narodowej

Dnia 13 października 2017 r. o godz. 13.00, w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach odbyła się uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej. W spotkaniu uczestniczyło około 200 osób, a wśród zaproszonych znaleźli się nauczyciele i pracownicy oświaty nagrodzeni odznaczeniami państwowymi za szczególne zasługi na rzecz edukacji. Załączniki DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ… czytaj więcej

17 października 2017

Wyjazd edukacyjny uczestników konkursu historycznego „Kiedy Człowiek był tylko numerem. Obywatele polscy w niemieckich obozach jenieckich, koncentracyjnych oraz obozach zagłady w okresie II wojny światowej”

W dniach 10-13 października 2017 r. odbył się wyjazd edukacyjny do Niemiec dla uczestników konkursu historycznego „Kiedy Człowiek był tylko numerem. Obywatele polscy w niemieckich obozach jenieckich, koncentracyjnych oraz obozach zagłady w okresie II wojny światowej”, zorganizowanego przez Instytut Pamięci Narodowej – Delegaturę w Kielcach, Urząd Miasta Kielce oraz Kuratorium… czytaj więcej

13 października 2017

Ogólnopolska Olimpiada Przedmiotowa „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego” dla uczniów szkół licealnych i techników

Rozpoczyna się kolejna edycja Ogólnopolskiej Olimpiady Przedmiotowej „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego”. Załączniki Regulamin Olimpiady „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego” Data: 2017-10-13, rozmiar: 287 KB… czytaj więcej

12 października 2017

Regulaminy Konkursów Przedmiotowych dla uczniów dotychczasowych gimnazjów oraz klas dotychczasowych gimnazjów prowadzonych w szkołach innego typu województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2017/2018

Załączniki Regulamin Konkursowy XV Wojewódzkiego Konkursu z Biologii dla uczniów dotychczasowych gimnazjów oraz klas dotychczasowych gimnazjów prowadzonych w szkołach innego typu Data: 2017-10-12, rozmiar: 99 KB Regulamin Konkursowy XVI Wojewódzkiego Konkursu z Informatyki dla uczniów dotychczasowych gimnazjów oraz klas dotychczasowych gimnazjów prowadzonych w szkołach innego typu Data: 2017-10-12, rozmiar: 127… czytaj więcej

11 października 2017

Regulaminy Konkursów Przedmiotowych dla szkół podstawowych województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2017/2018

Załączniki Przedmiotowy Regulamin Konkursowy I Wojewódzkiego Konkursu z Języka Polskiego dla uczniów szkół podstawowych w roku szkolnym 2017/2018 Data: 2017-10-11, rozmiar: 135 KB Przedmiotowy Regulamin Konkursowy II Wojewódzkiego Konkursu z Matematyki dla uczniów szkół podstawowych województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2017/2018 Data: 2017-10-11, rozmiar: 96 KB Przedmiotowy Regulamin Konkursowy V… czytaj więcej

11 października 2017

Ogólnopolskie Otwarte Zawody w układaniu KOSTKI RUBIKA NA CZAS

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół i placówek województwa świętokrzyskiego Zwracam się do Państwa z prośbą o przekazanie uczniom informacji o możliwości obserwowania Ogólnopolskich Otwartych Zawodów w układaniu KOSTKI RUBIKA NA CZAS. Zawody odbędą się 14-15 października 2017 r. (sobota 8.00 – 18.30, niedziela 8.00 – 17.00) w Hali MOSiR przy ul.… czytaj więcej

11 października 2017

Zmiana terminu szkolenia pocztów sztandarowych szkół z terenu województwa świętokrzyskiego

Kielecki Ochotniczy Szwadron Kawalerii i Szkoła Podstawowa nr 7 w Kielcach informują, że w związku z odbywającymi się w wielu szkołach w dniu 13 października 2017 r. uroczystościami z okazji Dnia Edukacji Narodowej, szkolenie pocztów sztandarowych zostaje przełożone na dzień 20 października 2017 r. Pozostałe ustalenia dotyczące szkolenia pozostają nie zmienione.

11 października 2017

Zapytanie o listę dzieci, którym wójt (burmistrz, prezydent miasta) nie wskazał miejsca korzystania z wychowania przedszkolnego

Szanowni Państwo Prezydenci Miast, Burmistrzowie i Wójtowie Gmin województwa świętokrzyskiego Uprzejmie przypominam o konieczności  przekazania  informacji zawierającej listę dzieci, którym wójt (burmistrz, prezydent miasta) nie wskazał miejsca korzystania z wychowania przedszkolnego zgodnie z art. 31 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz. 59… czytaj więcej

11 października 2017

„Bezpieczna szkoła. Zagrożenia i zalecane działania profilaktyczne w zakresie bezpieczeństwa fizycznego i cyfrowego uczniów”

Informujemy, że na stronie internetowej bezpiecznaszkola.men.gov.pl został zamieszczony dokument pn. „Bezpieczna szkoła. Zagrożenia i zalecane działania profilaktyczne w zakresie bezpieczeństwa fizycznego i cyfrowego uczniów”. Materiał został przygotowany dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych, nauczycieli oraz rodziców. Dokument stanowi kompendium wiedzy oraz zbiór rekomendacji dotyczących działań profilaktycznych związanych z ryzykiem wystąpienia… czytaj więcej

11 października 2017

Lista olimpiad przedmiotowych i interdyscyplinarnych dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2017/2018

Lista olimpiad przedmiotowych i interdyscyplinarnych finansowanych przez MEN dla uczniów gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2017/2018. Załączniki Lista olimpiad przedmiotowych i interdyscyplinarnych Data: 2017-10-11, rozmiar: 333 KB

11 października 2017

Nowe SIO. Gminy nie przekazują już danych osobowych (identyfikacyjnych) uczniów korzystających z​ ​pomocy materialnej o charakterze socjalnym

W związku z udostępnieniem w gminach modułu Uczniowie w zakresie rejestracji i modyfikacji danych identyfikacyjnych uczniów zwracam uwagę na zmiany w przepisach ustawy o systemie informacji oświatowej (uosio) dotyczące zasad przekazywania informacji o uczniach korzystających z pomocy materialnej o charakterze socjalnym. Otóż od 2 września 2017 przepis art. 42 pkt 9 uosio… czytaj więcej

11 października 2017

[Aktualizacja]Projekt „Akademia Metodyczna” w roku szkolnym 2017/2018

Kuratorium Oświaty w Kielcach oraz Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w roku szkolnym 2017/2018 będą kontynuować projekt „Akademia Metodyczna”. Głównym celem jest wsparcie metodyczne nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i nauczycieli wychowania fizycznego w realizacji zadań wynikających z nowej podstawy programowej oraz wypracowanie modelu współpracy nauczyciela klas I-III i nauczyciela wychowania fizycznego z… czytaj więcej

11 października 2017

Zaproszenie do udziału w konferencji „Kształcenie zawodowe dziś i jutro”

Mazowiecki Kurator Oświaty zaprasza do udziału w subregionalnej konferencji „Kształcenie zawodowe – dziś i jutro”. Przedsięwzięcie jest adresowane do dyrektorów szkół kształcących w zawodach, kierowników szkolenia praktycznego oraz przedstawicieli szkół wyższych i instytutów badawczych. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 10.00 w dniu 24 października 2017 r. w Instytucie Technologii Eksploatacji… czytaj więcej

11 października 2017

Sprawozdanie z V Zlotu Szkół Promujących Zdrowie

W dniu 29 września 2017 r. w sali koncertowej Sanatorium Marconi w Busku-Zdroju został zainaugurowany XV Festiwal Zdrowia im. Zbigniewa Kociuby, którego tematem przewodnim była tematyka dotycząca depresji. Wydarzeniem Festiwalu był V Zlot Szkół Promujących Zdrowie, w którym uczestniczyło 180 uczniów oraz nauczycieli szkół i placówek województwa świętokrzyskiego. W ramach Festiwalu… czytaj więcej