20 października 2017

Prognoza zapotrzebowania na środki Funduszu Pracy do końca 2017 roku

Szanowni Państwo Prezydenci i Burmistrzowie Miast, Wójtowie Gmin województwa świętokrzyskiego Zwracam się z prośbą  o analizę planowanego zapotrzebowania do końca 2017 r. na środki Funduszu Pracy przeznaczone na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników (nauka zawodu oraz przyuczenie do wykonywania określonej pracy) wg poniższej tabeli.          Nazwa  Gminy Wysokość środków finansowych… czytaj więcej

18 października 2017

„Narodowy  Program Rozwoju Czytelnictwa”  –   nabór wniosków na 2018 rok

Szanowni Państwo Starostowie Powiatów, Prezydenci Miast, Burmistrzowie i Wójtowie Gmin Organy prowadzące szkoły, Dyrektorzy Szkół województwa świętokrzyskiego  Kuratorium Oświaty w Kielcach uprzejmie przypomina o terminach składania wniosków w ramach realizacji Priorytetu 3 „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”. Zgodnie z § 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i… czytaj więcej

17 października 2017

Wojewódzka uroczystość obchodów Dnia Edukacji Narodowej

Dnia 13 października 2017 r. o godz. 13.00, w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach odbyła się uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej. W spotkaniu uczestniczyło około 200 osób, a wśród zaproszonych znaleźli się nauczyciele i pracownicy oświaty nagrodzeni odznaczeniami państwowymi za szczególne zasługi na rzecz edukacji.… czytaj więcej

11 października 2017

Zaproszenie do udziału w konferencji „Kształcenie zawodowe dziś i jutro”

Mazowiecki Kurator Oświaty zaprasza do udziału w subregionalnej konferencji „Kształcenie zawodowe – dziś i jutro”. Przedsięwzięcie jest adresowane do dyrektorów szkół kształcących w zawodach, kierowników szkolenia praktycznego oraz przedstawicieli szkół wyższych i instytutów badawczych. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 10.00 w dniu 24 października 2017 r. w Instytucie Technologii Eksploatacji… czytaj więcej

20 października 2017

Nowe SIO. Konieczność korzystania z najnowszych wersji nowoczesnych przeglądarek

W związku faktem uruchomienia od 24 lipca 2017 roku przegladarkowej wersji aplikacji systemu nowego SIO, bezwzględnie zalecam korzystać z najnowszej wersji jednej z wielu nowoczesnych przeglądarek. Z jakiej przeglądarki i z jakiej wersji tej przeglądarki korzystam? Proszę zajrzeć na stronę: wersja.kuratorium.kielce.pl UWAGA PIERWSZA! W przypadku, gdy zobaczą Państwo informację, że korzystają… czytaj więcej

20 października 2017

Wycieczka edukacyjna i prelekcja Marka Jończyka „Bitwa pod Kajetanowem, 5–7 września 1939 r.”

22 października 2017 r. Szkoła Podstawowa i Gimnazjum im. Armii Krajowej w Kajetanowie oraz Parafia pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Wiśniówce we współpracy z Biurem Edukacji Narodowej IPN Delegatura w Kielcach, zapraszają na wycieczkę edukacyjną poświęconą wojnie obronnej 1939 r. na Kielecczyźnie.… czytaj więcej

20 października 2017

Akcja „Recykling Daje Owoce”

„Recykling Daje Owoce”, to akcja w ramach której w 20 wybranych miastach Polski organizowane są zbiórki elektroodpadów, w zamian za które rozdawane są owoce. W Kielcach akcję organizują Szkoły Awans. Zbiórka będzie prowadzona w dniach 23 października – 10 listopada br. w świetlicy szkolnej (sala nr 3).

19 października 2017

IWIS 2017: Złoty i brązowy medal uczniów z Połańca

W dniu 11 października uczniowie gimnazjum reprezentujący Szkołę Podstawową im. Tadeusza Kościuszki w Połańcu otrzymali złoty medal na Międzynarodowej Wystawie Wynalazków IWIS 2017 za innowacyjny projekt „Inteligentny stolik dla chorego”. Do szczęśliwych uczniów należą: Krystian Zysk, Krzysztof Wójcik i Sebastian Papaj.… czytaj więcej

18 października 2017

Szkolenie dla nauczycieli – „Dziecko z cukrzycą w szkole”

Panie, Panowie Dyrektorzy, Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, Wychowawcy świetlic szkół podstawowych województwa świętokrzyskiego Serdecznie zapraszam na szkolenie! Uprzejmie informuję, że 17 listopada 2017 r. o godz. 11.00, w sali konferencyjnej nr 12 (tzw. okrąglak) Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, al. IX Wieków Kielc 3 odbędzie się szkolenie dla nauczycieli – „Dziecko… czytaj więcej

18 października 2017

Podsumowanie projektu: „Rozwijając kompetencje kadry pedagogicznej, rozwijamy kreatywność dzieci i młodzieży”

W dniu 6 października 2017 r. w I Liceum Ogólnokształcącym im. S. Żeromskiego w Kielcach odbyła się Konferencja upowszechniająca działania i rezultaty Programu Erasmus+ i realizowanego w ramach Projektu „Rozwijając kompetencje kadry pedagogicznej, rozwijamy kreatywność dzieci i młodzieży” – w partnerstwie z Kuratorium Oświaty w Kielcach i Niepublicznym Młodzieżowym Ośrodkiem… czytaj więcej

18 października 2017

Zmiany w zasadach przyznawania i wydawania legitymacji osoby niepełnosprawnej

Z dniem 1 sierpnia 2017 r. na mocy przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2046, ze zm.), zmianie uległy zasady przyznawania i wydawania legitymacji osoby niepełnosprawnej, która uprawnia m. in. do ulgowych przejazdów… czytaj więcej

18 października 2017

Akcja Wojewody Świętokrzyskiego: „Potrzebuję rodziców od zaraz”

Wojewoda Świętokrzyski jest organizatorem corocznej akcji pod nazwą „Potrzebuję rodziców od zaraz”, której celem jest pozyskanie kandydatów do prowadzenia zastępczych form wychowania rodzinnego (takich jak rodziny zastępcze), a także przekazanie informacji o możliwościach i sposobach prowadzenia tego typu opieki.… czytaj więcej

17 października 2017

Wyjazd edukacyjny uczestników konkursu historycznego „Kiedy Człowiek był tylko numerem. Obywatele polscy w niemieckich obozach jenieckich, koncentracyjnych oraz obozach zagłady w okresie II wojny światowej”

W dniach 10-13 października 2017 r. odbył się wyjazd edukacyjny do Niemiec dla uczestników konkursu historycznego „Kiedy Człowiek był tylko numerem. Obywatele polscy w niemieckich obozach jenieckich, koncentracyjnych oraz obozach zagłady w okresie II wojny światowej”, zorganizowanego przez Instytut Pamięci Narodowej – Delegaturę w Kielcach, Urząd Miasta Kielce oraz Kuratorium… czytaj więcej