przejdź do treści | przejdź do menu
strona podmiotowa bip | ESP ePUAP | instrukcja | redakcja | brak informacji? | mapa serwisu | adresy szkół |  duży kontrast  | domyślny kontrast

Kuratorium Oświaty w Kielcach

Wyniki wyszukiwania

 • 28.05.00 – Menu działu „Kuratorium”
 • 18.12.15 – Pracownicy Kuratorium Oświaty w Kielcach - telefon, e-mail, numer pokoju
  …Szczegółowy wykaz pracowników Kuratorium Oświaty w Kielcach opublikowany jest na stronie: … Kierownictwo i pracownicy Kuratorium Oświaty w Kielcach …
 • 28.05.16 – Redakcja strony podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej
  …Adres redakcji strony WWW Kuratorium Oświaty w Kielcach: Kuratorium Oświaty w Kielcach … faks (41) 344-88-83 adres e-mail: kurator@kuratorium.kielce.pl strona www oraz BIP: … kuratorium.kielce.pl Dane osób redagujących stronę WWW … Kuratorium Oświaty w Kielcach: imię i nazwisko: Robert Błaut … faksu: (41) 344-88-83 adres e-mail: robert.blaut@kuratorium.kielce.pl …
 • 01.06.16 – Praktyki studenckie w Kuratorium Oświaty w Kielcach
  …Uprzejmie informujemy, że Kuratorium Oświaty w Kielcach uczestniczy w rządowym … Szczegółowe informacje o programie praktyk w Kuratorium Oświaty w Kielcach można uzyskać pod adresem … e-mail: praktyki.ko@kuratorium.kielce.pl. …
 • 20.01.14 – BIP: Informacja o przyjęciach skarg i wniosków
  …Skargi i wnioski do Kuratorium Oświaty w Kielcach można składać: drogą pisemną … na adres: Kuratorium Oświaty w Kielcach al. IX Wieków Kielc 3 25-516 … skarg i wniosków przyjmowani są w siedzibie Kuratorium Oświaty w Kielcach - VI piętro budynek A … w godz. od 7.30 do 15.30, pokój 603 pracownicy Kuratorium Oświaty w Kielcach – od poniedziałku do …
 • 20.11.12 – Stan przyjmowanych i załatwianych spraw
  …bieżące śledzenie, poprzez stronę BIP Kuratorium Oświaty w Kielcach, stanu przyjmowanych i … Kuratora Oświaty. Dane adresowe sekretariatu: Kuratorium Oświaty w Kielcach 25-516 Kielce, al. IX Wieków … faks (41) 344-88-83 adres e-mail: kurator@kuratorium.kielce.pl …
 • 28.04.11 – Adresy administracji publicznej
  …Kuratoria oświaty: województwo dolnośląskie: www.kuratorium.wroclaw.pl województwo kujawsko-pomorskie: … www.kuratorium.bydgoszcz.uw.gov.pl województwo lubelskie: … www.kuratorium.lublin.pl województwo lubuskie: … www.ko-gorzow.edu.pl województwo łódzkie: www.kuratorium.lodz.pl województwo małopolskie: … www.kuratorium.krakow.pl województwo mazowieckie: …
 • 12.02.15 – VII edycja "Olimpiady Myśli Jana Pawła II"
  …Myśli Jana Pawła II" z inicjatywy Kuratorium Oświaty w Białymstoku o zasięgu ogólnopolskim. … uczestników Olimpiady proszę przesyłać na adres Kuratorium Oświaty w Kielcach, al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 … proszę przesyłać na adres: anna.obara@kuratorium.kielce.pl …
 • 26.01.07 – Lista uczniów zakwalifikowanych do Etapu Rejonowego V Konkursu Informatycznego
  …podane zostaną w dniu 15 lutego 2007r. na stronie kuratorium.kielce.pl/kategoria/Konkursy . …
 • 16.05.14 – Komunikat w sprawie przyjmowania dokumentacji awansu zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego
  Kuratorium Oświaty w Kielcach informuje, że dokumentacja … przyjmowana będzie tylko w siedzibie Kuratorium Oświaty w Kielcach w godzinach urzędowania tj. … 15.30. Adres: Świętokrzyski Urząd Wojewódzki Kuratorium Oświaty w Kielcach al. IX Wieków Kielc 3 25-516 …
 
Kuratorium Oświaty w Kielcach
25-516 Kielce, al. IX Wieków Kielc 3, budynek C-1, II piętro
Dane teleadresowe wszystkich pracowników urzędu (PDF do wydruku)
Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP oraz wymogi dla dokumentów elektronicznych
telefon interwencyjny w sprawach wypoczynku (podczas wakacji): 0-884-346-486
godziny pracy: poniedziałek–piątek 7.30–15.30

Wszystkie treści serwisu będące przedmiotem praw autorskich, o ile nie jest to stwierdzone inaczej,
są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 3.0 Polska.

Menu
Ważne odnośniki