19 września 2017

Korekta wniosków o dotację na podręczniki

Szanowni Państwo Marszałek Województwa Prezydenci Miast, Burmistrzowie i Wójtowie Gmin Starostowie Powiatów, województwa świętokrzyskiego Kuratorium Oświaty w Kielcach uprzejmie przypomina,  iż termin przekazywania wniosków o udzielenie dotacji celowej w 2017 r. na wyposażenie szkół podstawowych, gimnazjów i szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej lub gimnazjum w podręczniki,… czytaj więcej

19 września 2017

Ważne – informacja dla szkół biorących udział w przedsięwzięciu profilaktyczno-edukacyjnym „Kochane Pierwszaki”

Panie/Panowie Prezydenci, Burmistrzowie, Wójtowie Dyrektorzy szkół podstawowych województwa świętokrzyskiego,   z uwagi na pojawiające się komunikaty dotyczące niekorzystnych warunków atmosferycznych w dniu 21 września 2017 r. istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że uroczystość „Kochane Pierwszaki” zostanie przeniesiona do budynku Hali Legionów mieszczącej się przy stadionie lekkoatletycznym przy ul. Leszka Drogosza 2, 25-093… czytaj więcej

15 września 2017

Komunikat w sprawie działalności politycznej w szkołach i placówkach

Szanowni Państwo Dyrektorzy, W związku z docierającymi do Kuratorium informacjami o próbach wykorzystywania społeczności szkolnej do działań o charakterze politycznym przez różne partie i organizacje polityczne, pragnę przypomnieć Państwu, że szkoła powinna być miejscem apolitycznym. Przypominam, że zgodnie z art.  86. Ustawy Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r.… czytaj więcej

15 września 2017

Szukamy Nauczyciela-Wolontariusza Roku! – wystartował konkurs MEN

Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłosiło konkurs „Nauczyciel-Wolontariusz Roku”. Do udziału w nim zachęcamy wszystkich nauczycieli. Poszukiwani są pedagodzy, którzy dobrowolnie i bez wynagrodzenia niosą pomoc innym ludziom, angażują się w pracę na rzecz innych osób lub instytucji działających w różnych obszarach życia społecznego. Słowem – swoją postawą i zaangażowaniem są wzorem… czytaj więcej

14 września 2017

Konkurs filmowy „Co to znaczy być patriotą”

Wojewoda Świętokrzyski Agata Wojtyszek zaprasza uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu województwa świętokrzyskiego do wzięcia udziału w konkursie filmowym „Co to znaczy być patriotą”. Ideą projektu jest wykorzystanie faktu, iż młodzi ludzie potrafią bardzo sprawnie posługiwać się współczesnymi zdobyczami technologii. Konkurs podzielony został na trzy kategorie. Pierwsza kategoria to… czytaj więcej

12 września 2017

Informacja dla szkół biorących udział w przedsięwzięciu profilaktyczno-edukacyjnym „Kochane Pierwszaki”

Podczas uroczystości Kochane Pierwszaki dzieci posiadające zgodę rodziców (załącznik nr 2) w ramach akcji „Ratujmy dzieciom wzrok” będą mogły skorzystać z usług Salonu Optycznego KLANK OPTYK www.klank.optyk.pl i dokonać bezpłatnego badania wzroku. Do pobrania: załącznik nr 2  

12 września 2017

Komunikat w sprawie uroczystych obchodów Dnia Edukacji Narodowej

Panie, Panowie Marszałek Województwa Świętokrzyskiego, Starostowie, Prezydenci, Burmistrzowie, Wójtowie, Dyrektorzy Szkół i Placówek Oświatowych, Nauczyciele w województwie świętokrzyskim Świętokrzyski Kurator Oświaty informuje, że uroczyste obchody Dnia Edukacji Narodowej odbędą się 13 października 2017 r., o godzinie 13:00 w sali konferencyjnej „Okrąglak” Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, aleja IX Wieków Kielc 3.… czytaj więcej

31 sierpnia 2017

Zaproszenie na X edycję przedsięwzięcia profilaktyczno-edukacyjnego „Kochane Pierwszaki”

Panie/Panowie Prezydenci, Burmistrzowie, Wójtowie Dyrektorzy szkół podstawowych województwa świętokrzyskiego   W Polsce wszystkie dzieci od siódmego roku życia mają ustawowy obowiązek uczęszczania do szkoły. Zgodnie z prawem o ruchu drogowym od tego też wieku stają się pełnoprawnymi uczestnikami ruchu drogowego. Droga taka to szczególne wyzwanie dla maluchów, które po raz pierwszy… czytaj więcej

19 września 2017

Projekt „Akademia Metodyczna” w roku szkolnym 2017/2018

Kuratorium Oświaty w Kielcach oraz Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w roku szkolnym 2017/2018 będą kontynuować projekt „Akademia Metodyczna”. Głównym celem jest wsparcie metodyczne nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i nauczycieli wychowania fizycznego w realizacji zadań wynikających z nowej podstawy programowej oraz wypracowanie modelu współpracy nauczyciela klas I-III i nauczyciela wychowania fizycznego z… czytaj więcej

18 września 2017

Festiwal Piosenki Niezłomnej i Niepodległej im. Henryka Rasiewicza „KIMA”

Szanowni Państwo W dniach 2-3 października 2017 roku w Kieleckim Centrum Kultury odbędą się eliminacje wojewódzkie w ramach Festiwalu Piosenki Niezłomnej i Niepodległej im. Henryka Rasiewicza KIMA. Inicjatorzy Festiwalu (Stowarzyszenie Passionart oraz Fundacja Armii Krajowej) wspólnie z Instytutem Pamięci Narodowej już teraz zapraszają do zapisów. Propozycja ta skierowana jest przede… czytaj więcej

18 września 2017

Nowe SIO. Uruchomiono potwierdzanie tożsamości za pomocą Profilu Zaufanego EPUAP

W ubiegłym tygodniu uruchomione zostało ważne ułatwienie w procedurze wydawania upoważnień – możliwość potwierdzania tożsamości za pomocą Profilu Zaufanego EPUAP. Wykorzystanie tej ścieżki podczas wnioskowania o dostęp oznacza, że nie ma już konieczności podróżowania do urzędu wydającego upoważnienia, dzięki temu możemy zaoszczędzić czas i środki finansowe. Do profilu zaufanego można zalogować… czytaj więcej

18 września 2017

Konferencja „Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w kontekście zmian w prawie oświatowym”

Ośrodek Rozwoju Edukacji we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej w dniu 18 października 2017 r. organizuje konferencję pt. „Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w kontekście zmian w prawie oświatowym” z udziałem Pani Minister Anny Zalewskiej.… czytaj więcej

15 września 2017

Olimpiada Artystyczna

Olimpiada Artystyczna to ogólnopolski trójstopniowy konkurs adresowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Uczestnicy wybierają jedną z dwóch sekcji: historii sztuki lub historii muzyki. Zdobycie tytułu laureata lub finalisty zwalnia z egzaminu maturalnego z historii sztuki lub historii muzyki i uprawnia do licznych ulg w postępowaniach kwalifikacyjnych na studia wyższe.… czytaj więcej

15 września 2017

Zaproszenie na I Marsz Społecznego Komitetu Upamiętnienia Wydarzeń Historycznych w Iłży

Program I Marszu Pamięci Armii Krajowej Ziemi Iłżeckiej, Świętokrzyskiej i Radomskiej im. komendanta Armii Krajowej Antoniego Hedy ps. „SZARY” w dniu 30 IX 2017 r na Szlaku Armii Krajowej z Centrum Edukacji Przyrodniczej w Marculach do Partyzanckiej Polany Pamięci na polu Bitwy na Piotrowym Polu. 1. Godz. 10.30 zbiórka uczestników… czytaj więcej

15 września 2017

Zaproszenie na Korowód Niepodległości

Wojewoda Świętokrzyski Agata Wojtyszek zaprasza do udziału w projekcie „Korowód Niepodległości” skierowanym do dzieci i młodzieży. Główne założenia inicjatywy opierać się będą na spotkaniach w szkołach, ośrodkach kultury i bibliotekach oraz innych placówkach związanych z kulturą i edukacją we wszystkich miastach powiatowych województwa świętokrzyskiego. Przygotowane przez specjalistów wyjątkowe prelekcje, będą… czytaj więcej

15 września 2017

Nowe SIO. Zmiany w Systemie Informacji Oświatowej z dnia 15 września 2017

UWAGA! Aktualnie dyrektorzy szkół i placówek oświatowych będą widzieć po zalogowaniu następujące moduły: Start, Wnioski, Pracownicy. Natomiast pracownicy szkół i placówek oświatowych będą widzieć tylko moduł Start. Nie ma dostępu do modułów: Uczeń, Nauczyciel oraz Dane zbiorcze. Dostępy do tych modułów będą uruchamiane sukcesywnie w innych terminach, o czym będą Państwo poinformowani w osobnych komunikatach. 15… czytaj więcej

15 września 2017

Nowe SIO. Możliwość modyfikacji wybranych danych teleadresowych przez dyrektorów szkół oraz placówek oświatowych

UWAGA! Poniższych czynności nie może dokonać upoważniony pracownik szkoły lub placówki, a tylko dyrektor szkoły lub placówki po zalogowaniu do nowego SIO na konto szkoły lub placówki. Oczywiście istnieje również możliwość modyfikacji tych danych również w RSPO przez jednostki samorządu terytorialnego. Uruchomiona została możliwość modyfikacji przez szkoły lub placówki oświatowe… czytaj więcej

15 września 2017

Wystawy prezentowane w Centrum Edukacyjnym IPN „Przystanek Historia” – Kielce, wrzesień 2017

WRZESIEŃ 2017 WYDARZENIA OTWARTE  WYSTAWY  Kaźń profesorów lwowskich. Wzgórza Wuleckie 1941 Wystawa przedstawia wydarzenia sprzed 76 lat. Niemcy rozstrzelali wówczas na Wzgórzach Wuleckich we Lwowie 22 profesorów lwowskich uczelni, członków ich rodzin oraz osoby które przebywały z nimi w chwili aresztowania. Wśród 40 ofiar dokonanej 4 lipca 1941 r. zbrodni… czytaj więcej

15 września 2017

Nowe SIO. Pole „Przewidywana liczba pracujących” w formularzu szkoły lub placówki w RSPO nie może mieć wartości zerowej

Jednym z częściej występujących problemów podczas dokonywania operacji modyfikacji szkół i placówek w RSPO jest zerowa wartość pola „Przewidywana liczba pracujących”. Pole, które jest wymagane przez przepis art. 42 ust. 3 pkt 7 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1068), zgodnie ze… czytaj więcej

15 września 2017

Nowe SIO. Filmy instuktażowe – składanie wniosków, rozpatrywanie wniosków

Centrum Informatyczne Edukacji opublikowało na stronie Pomocy SIO https://pomocsio.men.gov.pl filmy instruktażowe (dla wygody również publikuję je poniżej): Składanie wniosku o dostęp do SIO przez pracownika podmiotu: Składanie wniosku o dostęp do SIO przez kierownika podmiotu: Rozpatrywanie wniosku o dostęp do SIO przez kierownika podmiotu: