23 sierpnia 2017

Rządowy program pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne, pomocy uczniom w formie wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych oraz pomocy dzieciom i uczniom w formie zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno-edukacyjnych w 2017

Szanowni Państwo Prezydenci Miast, Burmistrzowie, Wójtowie w województwie świętokrzyskim W nawiązaniu do komunikatu z dnia 18 lipca br. uprzejmie informuję, że z dniem 19 sierpnia 2017 r. weszły w życie: uchwała Nr 127/2017 Rady  Ministrów z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie Rządowego programu pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku… czytaj więcej

22 sierpnia 2017

Komunikat w sprawie aktualizacji wniosków o dotację na podręczniki

Szanowni Państwo Prezydenci Miast, Starostowie Powiatów, Burmistrzowie i Wójtowie Gmin, województwa świętokrzyskiego Kuratorium Oświaty w Kielcach uprzejmie przypomina o zapisach art. 22af ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.). Zgodnie z ww. artykułem jednostka samorządu terytorialnego, która złożyła wniosek o udzielenie dotacji celowej na wyposażenie szkół w… czytaj więcej

18 sierpnia 2017

Komunikat MEN w sprawie obowiązku przekazywania podręczników ministerialnych

Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół, w związku z dodatkową dystrybucją brakujących podręczników do klasy 3, których zapotrzebowanie wynikało z ankiety, w czerwcu br. powstała lista dystrybucyjna. Lista dystrybucyjna jest zamknięta i Poczta Polska rozwiezie do końca sierpnia podręczniki wyłącznie do szkół, które są na liście dystrybucyjnej.  Pozostałe szkoły, brakujące pojedyncze podręczniki… czytaj więcej

18 sierpnia 2017

Komunikat w sprawie dobrowolnego ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci i młodzieży szkolnej

Szanowni Państwo Dyrektorzy, Rodzice Dzieci i Uczniów szkół i placówek w województwie świętokrzyskim w związku z rozpoczynającym się nowym rokiem szkolnym przypominam, iż w obecnym stanie prawnym nie ma regulacji ustanawiających obowiązkowe ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci i młodzieży szkolnej. Umowa ubezpieczenia jest więc dobrowolną umową zawieraną wyłącznie  z woli… czytaj więcej

17 sierpnia 2017

„Aktywna tablica” – rządowy program na lata 2017-2019 – składanie wniosków

Szanowni Państwo Przedstawiciele organów prowadzących szkoły Dyrektorzy szkół podstawowych w województwie świętokrzyskim Na podstawie: Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lipca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica” (Dz. U.… czytaj więcej

16 sierpnia 2017

Stare SIO. Komunikat w sprawie sprawozdawczości w systemie informacji oświatowej

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych oraz Kierownicy innych podmiotów zobowiązanych do przekazywania danych do systemu informacji oświatowej Ministerstwo Edukacji Narodowej  przypomina, że obowiązek sprawozdawczości w systemie informacji oświatowej według stanu na dzień 10 i 30 września 2017 r. wykonują Państwo przekazując dane w dotychczas funkcjonującym systemie, tzw. starym SIO. Obowiązek… czytaj więcej

3 sierpnia 2017

Narady inaugurujące nowy rok szkolny 2017/2018

Panie, Panowie Wojewoda Świętokrzyski, Marszałek Województwa Świętokrzyskiego, Starostowie Powiatów, Prezydenci Miast, Burmistrzowie, Wójtowie, Organy prowadzące szkoły i placówki niepubliczne, Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych, Przedstawiciele związków zawodowych w województwie świętokrzyskim Szanowni Państwo, serdecznie zapraszam do udziału w naradach inaugurujących nowy rok szkolny 2017/2018, podczas których zostaną przedstawione: sprawozdanie i wnioski… czytaj więcej

23 sierpnia 2017

Apel Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty o pomoc ofiarom nawałnicy burzowej

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół i placówek województwa świętokrzyskiego W związku z tragicznymi skutkami nawałnicy burzowej, która dotknęła nasz kraj, zwracam się z prośbą do społeczności szkolnych o solidarność z poszkodowanymi. Pomoc można okazać za pośrednictwem np. PCK, Caritas lub kontaktując się bezpośrednio z poszkodowanymi gminami. PCK zorganizował akcję #PoBurzy, w… czytaj więcej

18 sierpnia 2017

Nowe SIO. Zmiana terminu uruchomienia dostępu do modułu „Wnioski” i możliwości logowania dla szkół i placówek oświatowych

Ministerstwo Edukacji Narodowej informuje, że trwają prace mające na celu uruchomienie dalszych funkcjonalności zmodernizowanego SIO: likwidacja szkół i placówek oświatowych, składanie i rozpatrywanie wniosków o dostęp do zmodernizowanego SIO (login i hasło), możliwość logowania do systemu SIO dla szkół i placówek oświatowych. Termin uruchomienia powyższych funkcjonalności aktualnie planowany jest na… czytaj więcej

18 sierpnia 2017

Rodzina Policyjna 1939 – spotkania edukacyjne

Ogólnopolskie Stowarzyszenie „Rodzina Policyjna 1939 r.” powstało 5 listopada 1990 roku. Członkami Stowarzyszenia są potomkowie zamordowanych w czasie II Wojny Światowej funkcjonariuszy Policji Państwowej, Służby Więziennej, Korpusu Ochrony Pogranicza, którzy w okresie Polski Ludowej nie mogli liczyć na pomoc władz w związku z utratą bliskich, a wręcz byli represjonowani za… czytaj więcej

18 sierpnia 2017

Lekcje historii ze Stowarzyszeniem „Kielecka Rodzina Katyńska”

Szanowni Państwo Dyrektorzy, Nauczyciele szkół w województwie świętokrzyskim Stowarzyszenie „Kielecka Rodzina Katyńska” zrzesza członków rodzin polskich oficerów, policjantów i służb mundurowych, którzy zostali zamordowani przez NKWD wiosną 1940 roku na mocy decyzji władz Związku Radzieckiego. Do Stowarzyszenia działającego na terenie województwa świętokrzyskiego należą dzieci, wnuki i krewni ofiar zamordowanych z… czytaj więcej

18 sierpnia 2017

Nowe SIO. Brak widoczności danych nowo zarejestrowanej szkoły lub placówki na rok 2017/2018

Ostatnia aktualizacja systemu nowego SIO wprowadziła podczas rejestracji nowej placówki możliwość wyboru roku szkolnego 2016/2017 lub 2017/2018. Wybór roku szkolnego nie ma wpływu na proces prawidłowości rejestracji nowej szkoły lub placówki. Jednak jeśli zdecydujemy się na wybór roku szkolnego 2017/2018 to niestety, ale w obecnej wersji systemu nie będziemy widzieć… czytaj więcej

18 sierpnia 2017

Nowe SIO. Brak możliwości zmiany typu szkoły: zasadnicza szkoła zawodowa na branżowa szkoła I stopnia

W nowym SIO w RSPO podczas modyfikacji danych szkoły na nowy rok 2017/2018 nie ma możliwości zmiany typu szkoły. Jest to prawidłowe działanie programu. Dlatego w przypadku zasadniczej szkoły zawodowej MEN na początku roku szkolnego dokona automatycznej hurtowej zmiany typu wszystkich zasadniczych szkół zawodowych na branżową szkołę I stopnia

17 sierpnia 2017

Komunikat w sprawie badań epidemiologicznych stanu zdrowia jamy ustnej dzieci w wieku 3 lat i młodzieży w wieku 18 lat na terenie województwa świętokrzyskiego  

Krajowy Koordynator ds. monitorowania stanu zdrowia jamy ustnej populacji polskiej w roku 2017 – Dorota Olczak-Kowalczyk informuje, że w ramach prac ujętych w planach Ministerstwa Zdrowia w miesiącach wrzesień, październik i listopad 2017 roku na terenie województwa świętokrzyskiego będą prowadzone badania epidemiologiczne stanu zdrowia jamy ustnej dzieci w wieku 3… czytaj więcej

17 sierpnia 2017

Wystawa „Błogosławiony ks. Jerzy Popiełuszko (1947–1984)”

10 sierpnia 2017 r. na Placu Najświętszej Maryi Panny w Kielcach otwarto wystawę „Błogosławiony ks. Jerzy Popiełuszko (1947–1984)”. Wystawa „Błogosławiony ks. Jerzy Popiełuszko (1947–1984)” została przygotowana przez pracowników Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku. Przedstawia życie i działalność duszpasterską ks. Jerzego Popiełuszki, jego męczeńska śmierć i percepcję idei „Zło dobrem… czytaj więcej

17 sierpnia 2017

Pilne! Komunikat w sprawie przekazania informacji o stanie infrastruktury szkół

Szanowni Państwo Starostowie, Prezydenci Miast, Burmistrzowie,  Wójtowie  w województwie świętokrzyskim W związku z nawałnicami, które przeszły na Polską w czasie minionego weekendu, uprzejmie proszę o przekazanie informacji o stanie infrastruktury szkół w kontekście ich gotowości do rozpoczęcia zajęć w roku szkolnym 2017/2018 (skala ewentualnych uszkodzeń budynków i obiektów szkolnych, planowany termin zakończenia… czytaj więcej

17 sierpnia 2017

Kielecki Salon Maturzystów Perspektywy 2017

Kielecki Salon Maturzystów to wydarzenie wpisane w kalendarz edukacyjny regionu. Co roku gromadzi większość uczniów ostatnich klas liceów i techników z województwa. Gospodarzem Salonu jest Politechnika Świętokrzyska, której rozległy kompleks tętni życiem od wczesnych godzin porannych. Tradycyjnie największym zainteresowaniem cieszą się spotkania z ekspertami Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi, którzy… czytaj więcej

16 sierpnia 2017

Stare SIO. Terminy przekazywania baz danych oświatowych w systemie informacji oświatowej według stanu na 30 września 2017

Podmioty przekazujące bazy danych oświatowych Podmioty, do których są przekazywane bazy danych oświatowych Termin przekazania baz danych oświatowych szkoły i placówki oświatowe, centra usług wspólnych, placówki spoza systemu oświaty zatrudniające nauczycieli jednostka samorządu terytorialnego, która jest dla danej szkoły lub placówki organem prowadzącym albo wpisującym do ewidencji 4 października 2017… czytaj więcej