przejdź do treści | przejdź do menu
strona podmiotowa bip | ESP ePUAP | instrukcja | redakcja | brak informacji? | mapa serwisu | adresy szkół |  duży kontrast  | domyślny kontrast

Kuratorium Oświaty w Kielcach

23.01.13 – Grażyna Tatka - Honorowy Profesor Oświaty w roku 2008

W 2008 roku tytuły honorowego profesora oświaty zostały przyznane po raz pierwszy. Wyróżniono 10 nauczycieli. Wśród nich znalazła się Grażyna Tatka - nauczyciel przedmiotu rachunkowość w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Kielcach oraz adiunkt w Wyższej Szkole Ekonomii i Prawa im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach.

Grażyna Tatka jest nauczycielem od 29 lat. W swojej pracy może poszczycić się wieloma osiągnięciami.

Otrzymała liczne nagrody m.in.: Dyrektora Szkoły, Okręgowego i Głównego Komitetu Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej, Prezydenta Miasta Kielc, Kuratora Oświaty w Kielcach, Ministra Edukacji Narodowej, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Srebrny i Złoty Krzyż Zasługi.

Jest egzaminatorem w zakresie egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe dla absolwentów techników i szkół policealnych w zawodach: technik ekonomista, technik handlowiec.

Od początku swojej pracy w zawodzie nauczyciela przygotowuje uczniów do Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej (OWE) - wielu z nich, dzięki dobremu przygotowaniu, osiągnęło wysokie wyniki (14 laureatów i 18 finalistów olimpiady ekonomicznej szczebla centralnego). Grażyna Tatka ma na swoim koncie również liczne publikacje z zakresu nauk ekonomicznych.

Kuratorium Oświaty w Kielcach
25-516 Kielce, al. IX Wieków Kielc 3, budynek C-1, II piętro
Dane teleadresowe wszystkich pracowników urzędu (PDF do wydruku)
Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP oraz wymogi dla dokumentów elektronicznych
godziny pracy: poniedziałek–piątek 7.30–15.30

Wszystkie treści serwisu będące przedmiotem praw autorskich, o ile nie jest to stwierdzone inaczej,
są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 3.0 Polska.

Menu
Ważne odnośniki