przejdź do treści | przejdź do menu
strona podmiotowa bip | ESP ePUAP | RSPO | instrukcja | redakcja | brak informacji? | mapa serwisu |  duży kontrast  | domyślny kontrast

Kuratorium Oświaty w Kielcach

05.12.12 – Zaproszenie na konferencję szkoleniową „Samorządność uczniowska i wolontariat młodzieżowy”

Regionalne Centrum Wolontariatu zaprasza nauczycieli i pedagogów szkół wszystkich szczebli z województwa świętokrzyskiego na konferencję szkoleniową: „Samorządność uczniowska i wolontariat młodzieżowy” 7 grudnia 2012, godz. 9:00 – 14:00 przy ul. Zdrojowej 19/1a (róg z Winnicką).

Konferencja szkoleniowa obejmuje swoim zakresem dwa tematy:

Szkolenie poprowadzone będzie ciekawymi metodami edukacji formalnej i pozaformalnej przez doświadczonych trenerów.

Zgłoszenia (imię i nazwisko, reprezentowana szkoła) prosimy kierować na adres: Kielce@wolontariat.org.pl lub zgłaszać pod numerem telefonu 41 362 14 12.

Szczegółowe informacje:

Kuratorium Oświaty w Kielcach
25-516 Kielce, al. IX Wieków Kielc 3, budynek C-1, II piętro
Dane teleadresowe wszystkich pracowników urzędu
Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP oraz wymogi dla dokumentów elektronicznych
telefon interwencyjny w sprawach wypoczynku (podczas wakacji): 0-884-346-486
godziny pracy: poniedziałek–piątek 7.30–15.30

Wszystkie treści serwisu będące przedmiotem praw autorskich, o ile nie jest to stwierdzone inaczej,
są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 3.0 Polska.

Menu
Ważne odnośniki