przejdź do treści | przejdź do menu
strona podmiotowa bip | ESP ePUAP | instrukcja | redakcja | brak informacji? | mapa serwisu |  duży kontrast  | domyślny kontrast

Kuratorium Oświaty w Kielcach

07.11.12 – Komunikat w sprawie składania wniosków o nadanie odznaczeń państwowych i resortowych

Ważna zmiana dotycząca terminu składania wniosków o nadanie odznaczeń państwowych i resortowych, których wręczenie odbędzie się z okazji Dnia Edukacji Narodowej w październiku 2013 r.

Kuratorium Oświaty w Kielcach informuje, że w terminie do 30 listopada 2012 r. należy składać wnioski o nadanie orderu, Krzyży Zasługi (Złotego, Srebrnego, Brązowego), Medalu za Długoletnią Służbę (Złotego, Srebrnego, Brązowego) oraz „Medalu Komisji Edukacji Narodowej”.

Podstawy prawne regulujące zasady i tryb nadawania orderów i odznaczeń państwowych oraz resortowych to:

Na podstawie ustawy z dnia 14 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 123 z 2007 r., poz. 848) :

  1. art.16 ust. 3 Krzyż Zasługi (Złoty, Srebrny, Brązowy) nadawany jest za ofiarną działalność publiczną i ofiarne niesienie pomocy oraz działalność charytatywną;
  2. art. 18a za wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej w służbie Państwu, Medal za Długoletnią Służbę nadawany jest nie wcześniej niż:
    • po 30 latach pracy zawodowej - Medal Złoty za Długoletnią Służbę,
    • po 20 latach pracy zawodowej - Medal Srebrny za Długoletnią Służbę,
    • po 10 latach pracy zawodowej - Medal Brązowy za Długoletnią Służbę.

Dostarczona dokumentacja powinna zawierać:

I. „Medale Komisji Edukacji Narodowej”:

II. Ordery i odznaczenia państwowe:

Na podstawie oceny prawidłowości wypełnionych wniosków nadsyłanych do Kuratorium Oświaty w Kielcach sformułowano poniżej uwagi, które powinny być wykorzystane przez jednostki organizacyjne sporządzające wnioski.

Uzasadnienia powinny prezentować konkretne, wybitne dokonania kandydatów, adekwatne do klasy wnioskowanego orderu i odznaczenia, mające miejsce po otrzymaniu ostatnio nadanego orderu lub odznaczenia. Prezentowane osiągnięcia powinny być określone w czasie, aby można było ocenić czy miały miejsce po czy przed nadaniem ostatniego odznaczenia.

W przypadku wniosków o Medal za Długoletnią Służbę należy podać w pierwszym zdaniu uzasadnienia ogólny staż pracy kandydata i wymienić jego szczególne zasługi w zakresie wykonywanych obowiązków.

Natomiast w uzasadnieniu wniosków o nadanie Krzyża Zasługi trzeba wskazać szczególne zasługi wykraczające poza obowiązki służbowe.

Należy przestrzegać, aby informacje formalne odpowiadały informacjom zawartym w „Zapytaniu o udzielenie informacji o osobie” (tzw. KRS) – dotyczy to m.in. numeru PESEL, pisowni nazwisk, w tym przybranych, rodowych i nazwisk rodowych matek. Należy zwrócić uwagę, że miejsce zamieszkania (KRS) nie musi być takie jak miejsce zameldowania, o którym mowa we wniosku.

Nie należy zmieniać szerokości rubryk zawartych we wnioskach ani ustalonego rozmiaru czcionki.

Należy pamiętać o ostatniej pozycji na drugiej stronie druku wniosku o nadanie odznaczenia państwowego, dotyczącej nazwiska i imienia oraz numeru telefonu osoby która sporządziła wniosek. Ma to być osoba, która w przypadku bezpośredniego telefonu z Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej odpowie na pytania dotyczące treści zawartych we wniosku.

Wnioski należy składać w ww. nieprzekraczalnym terminie do Kuratorium Oświaty w Kielcach, al. IX Wieków Kielc 3, budynek A, pokój 609 – Jolanta Stradowska tel. 41 342-16-31.

Obowiązujące druki znajdują się na naszej stronie internetowej:

Kuratorium Oświaty w Kielcach, 25-516 Kielce, al. IX Wieków Kielc 3
tel. (41) 342-16-34, faks (41) 344-88-83, e-mail: kurator@kuratorium.kielce.pl
Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP oraz wymogi dla dokumentów elektronicznych
telefon interwencyjny w sprawach wypoczynku (podczas wakacji): 0-519-407-845
godziny pracy: poniedziałek–piątek 7.30–15.30

Wszystkie treści serwisu będące przedmiotem praw autorskich, o ile nie jest to stwierdzone inaczej,
są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 3.0 Polska.

Menu
Ważne odnośniki