przejdź do treści | przejdź do menu
strona podmiotowa bip | ESP ePUAP | RSPO | instrukcja | redakcja | brak informacji? | mapa serwisu |  duży kontrast  | domyślny kontrast

Kuratorium Oświaty w Kielcach

11.10.12 – Konkurs „Poznaj swój region - Świętokrzyskie na rzecz edukacji”

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, oddział Promocji Departamentu Promocji, Edukacji , Kultury, Sportu i Turystyki przy współpracy ze Świętokrzyskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli opracował pierwszy w regionie świętokrzyskim program „Poznaj swój region - Świętokrzyskie na rzecz edukacji”.

Od 1 września w ramach programu ruszył konkurs „Poznaj swój region - świętokrzyskie na rzecz edukacji”. Konkurs ma na celu wzmocnienie tożsamości regionalnej oraz podniesienie poziomu wiedzy na temat regionu świętokrzyskiego, jego historii i obecnego potencjału rozwojowego oraz oferty turystycznej w województwie świętokrzyskim.

Program jest skierowany do środowiska oświatowego, w szczególności do dzieci i młodzieży szkolonej oraz nauczycieli z naszego województwa, ale pośrednio również do rodziców i opiekunów, oraz dyrektorów szkół publicznych i niepublicznych.

Konkurs jest realizowany w dwóch kategoriach „Klasy szkolne” i „Nauczyciel”. Konkurs w kategorii „Klasy Szkolne” polega na przeprowadzeniu zajęć dydaktycznych przez nauczycieli na podstawie scenariuszy lekcyjnych opracowanych przez ekspertów ze Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i przygotowaniu prac konkursowych związanych z regionem świętokrzyskim w określonych podkategoriach wiekowych. W tej kategorii konkurs jest dwuetapowy. W kategorii „Nauczyciel” do konkursu mogą przystąpić nauczyciele, którzy przygotują parce konkursową czyli scenariusze lekcji o regionie świętokrzyskim z wybranego bloku tematycznego oraz prezentacje opracowaną w programie smart notebook. Przyjmowanie prac konkursowych w kategoriach „Klasy Szkolne” i „ Nauczyciel” odbywa się do 19 października 2012r.

Organizator przygotował atrakcyjne nagrody rzeczowe. W kategorii „Klasy Szkolne” uczestnicy otrzymają nagrody rzeczowe oraz nagrody w postaci wycieczek po województwie świętokrzyskim oraz wycieczkę zagraniczną w zależności od podkategorii wiekowych. W kategorii „ Nauczyciel” na zwycięzców czekają nagrody rzeczowe.

Informacje szczegółowe, w tym regulamin konkursu, są zamieszczone na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w zakładce „Świętokrzyskie na rzecz edukacji”.

Dotychczas pracownicy Departamentu Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki wspólnie z Świętokrzyskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli prezentowali program "Poznaj swój region- Świętokrzyskie na rzecz edukacji” na spotkaniach z dyrektorami szkół z wszystkich powiatów województwa świętokrzyskiego, organizowanych przez Kuratorium Oświaty w Kielcach. Publikacje oraz regulamin konkursu został rozdystrybuowany na spotkaniach w Pińczowie, Włoszczowie, Starachowicach, Sandomierzu. Jeśli, któraś ze szkół jest zainteresowana publikacją, to jest ona dostępna w siedzibie Departamentu Promocji, Edukacji, Kultury, sportu i Turystyki na ulicy Paderewskiego 34 A. W razie pytań dotyczących konkursu prosimy o kontakt z Odziałem Promocji. Tel 41 341 69 57,/ 41 341 69 59.

19 października upływa termin składania prac konkursowych w konkursie.

Do pobrania:

Kuratorium Oświaty w Kielcach
25-516 Kielce, al. IX Wieków Kielc 3, budynek C-1, II piętro
Dane teleadresowe wszystkich pracowników urzędu
Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP oraz wymogi dla dokumentów elektronicznych
telefon interwencyjny w sprawach wypoczynku (podczas wakacji): 0-884-346-486
godziny pracy: poniedziałek–piątek 7.30–15.30

Wszystkie treści serwisu będące przedmiotem praw autorskich, o ile nie jest to stwierdzone inaczej,
są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 3.0 Polska.

Menu
Ważne odnośniki