przejdź do treści | przejdź do menu
strona podmiotowa bip | ESP ePUAP | instrukcja | redakcja | brak informacji? | mapa serwisu |  duży kontrast  | domyślny kontrast

Kuratorium Oświaty w Kielcach

29.08.12 – Nagrody Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty

Szanowni Państwo
Marszałek Województwa Świętokrzyskiego,
Starostowie, Prezydenci,
Burmistrzowie, Wójtowie,
Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych
w województwie świętokrzyskim

Uprzejmie informuję Państwa, że termin składania wniosków o przyznanie nagrody Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty dla nauczycieli za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej upływa 7 września 2012 r.

Wymagane druki wniosków znajdują się na stronie internetowej www.kuratorium.kielce.pl - menu – dla nauczycieli i dyrektorów.

Do nagrody może być typowany nauczyciel spełniający warunki określone w § 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 sierpnia 2009 r. _w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli (Dz. U. z 2009 r. Nr 131, poz. 1078).
Prawidłowo wypełnione wnioski (jeden dwustronny egzemplarz) oraz oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, proszę składać w podanym powyżej terminie do Kuratorium Oświaty w Kielcach pok. 609 – Jolanta Stradowska tel. 41 342-16-31.

Świętokrzyski Wicekurator Oświaty

Grzegorz Bień

Kuratorium Oświaty w Kielcach, 25-516 Kielce, al. IX Wieków Kielc 3
tel. (41) 342-16-34, faks (41) 344-88-83, e-mail: kurator@kuratorium.kielce.pl
Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP oraz wymogi dla dokumentów elektronicznych
telefon interwencyjny w sprawach wypoczynku (podczas wakacji): 0-519-407-845
godziny pracy: poniedziałek–piątek 7.30–15.30

Wszystkie treści serwisu będące przedmiotem praw autorskich, o ile nie jest to stwierdzone inaczej,
są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 3.0 Polska.

Menu
Ważne odnośniki