przejdź do treści | przejdź do menu
strona podmiotowa bip | ESP ePUAP | RSPO | instrukcja | redakcja | brak informacji? | mapa serwisu |  duży kontrast  | domyślny kontrast

Kuratorium Oświaty w Kielcach

23.07.12 – Ankieta on-line „Monitorowanie działań profilaktycznych szkół z terenu województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2011/2012”

Komunikaty Kuratora Oświaty

Szanowni Państwo Dyrektorzy
szkół z terenu województwa świętokrzyskiego!

Serdecznie zapraszam Państwa do wzięcia udziału (poprzez wypełnienie formularza elektronicznego) w badaniu monitorującym działania profilaktyczne szkół wszystkich typów w roku szkolnym 2011/2012.

Materiał na temat działań profilaktycznych proszę przygotować w oparciu o dokumentację szkoły oraz wiedzę dyrektora i nauczycieli w terminie do 31 lipca 2012 roku.

Uzyskany materiał posłuży do opracowania raportu. Proszę o rzetelne i wyczerpujące odpowiedzi.

W sprawach monitoringu informacji udziela Pani wizytator Katarzyna Malicka-Pędzik - tel. 041 342 16 21.

Grzegorz Bień
Świętokrzyski Wicekurator Oświaty

Szczegółowe informacje:

Kuratorium Oświaty w Kielcach
25-516 Kielce, al. IX Wieków Kielc 3, budynek C-1, II piętro
Dane teleadresowe wszystkich pracowników urzędu
Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP oraz wymogi dla dokumentów elektronicznych
telefon interwencyjny w sprawach wypoczynku (podczas wakacji): 0-884-346-486
godziny pracy: poniedziałek–piątek 7.30–15.30

Wszystkie treści serwisu będące przedmiotem praw autorskich, o ile nie jest to stwierdzone inaczej,
są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 3.0 Polska.

Menu
Ważne odnośniki