przejdź do treści | przejdź do menu
strona podmiotowa bip | ESP ePUAP | RSPO | instrukcja | redakcja | brak informacji? | mapa serwisu |  duży kontrast  | domyślny kontrast

Kuratorium Oświaty w Kielcach

23.09.11 – XLIII Olimpiada Języka Rosyjskiego – rok szkolny 2011/2012

Eliminacje I stopnia odbędą się 10 grudnia br. /sobota/ o godz. 10.00 w Ośrodku dla Dzieci Niewidomych w Krakowie przy ul. Tynieckiej 6.

Na eliminacjach I stopnia obowiązuje sprawdzian ustny z przeczytanych przez ucznia w oryginale lektur pozaprogramowych lub materiałów prasowych dotyczących tradycji i teraźniejszości kultury materialnej i duchowej Rosji.

Ankiety uczniów (wzór ankiety znajduje się w informatorze), których szkoła zakwalifikuje do eliminacji I stopnia, proszę przesłać w terminie do 30 listopada br. na adres: Małopolski Komitet Okręgowy Olimpiady Języka Rosyjskiego, 31-052 Kraków, ul. Miodowa 41, pok.12, z dopiskiem „Kuźnica” 

Informator oraz informacje dotyczące eliminacji okręgowych i centralnych znajdują się na stronie Instytutu Rusycystyki Uniwersytetu Warszawskiego, który jest tradycyjnym organizatorem olimpiady: www.ir.uw.edu.pl (zakładka-Olimpiada Języka rosyjskiego).

Sekretarz Naukowy Małopolskiego Komitetu Okręgowego Olimpiady Języka Rosyjskiego:

Kuratorium Oświaty w Kielcach
25-516 Kielce, al. IX Wieków Kielc 3, budynek C-1, II piętro
Dane teleadresowe wszystkich pracowników urzędu
Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP oraz wymogi dla dokumentów elektronicznych
telefon interwencyjny w sprawach wypoczynku (podczas wakacji): 0-884-346-486
godziny pracy: poniedziałek–piątek 7.30–15.30

Wszystkie treści serwisu będące przedmiotem praw autorskich, o ile nie jest to stwierdzone inaczej,
są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 3.0 Polska.

Menu
Ważne odnośniki