przejdź do treści | przejdź do menu
strona podmiotowa bip | ESP ePUAP | instrukcja | redakcja | brak informacji? | mapa serwisu |  duży kontrast  | domyślny kontrast

Kuratorium Oświaty w Kielcach

14.01.11 – Talenty Świętokrzyskie: Publiczna Szkoła Podstawowa nr 12 im. Jana Pawła II w Ostrowcu Świętokrzyskim

Projekty, programy, akcje…

Dane placówki edukacyjnej:

Formy pracy z uczniami zdolnymi:

Uczniowie uczestniczą w dodatkowych zajęciach muzycznych, należą do zespołu piosenki i ruchu oraz chóru szkolnego. Uczniowie przygotowywani są i zgłaszani do konkursów przez nauczyciela muzyki.

Osiągnięcia uczniów wynikające z uczestnictwa w podanych wyżej formach pracy:

Tylko w tym roku Wiktoria Pongowska uczestniczyła w 16 różnych przeglądach, festiwalach i konkursach o randze ogólnopolskiej i międzynarodowej. Wszędzie zdobywała czołowe miejsca m.in. Złotą Jodłę 37 Festiwalu Harcerskiego w Kielcach, Srebrną Półnutkę XIX Międzynarodowego Festiwalu Piosenki i Tańca w Częstochowie

Kuratorium Oświaty w Kielcach, 25-516 Kielce, al. IX Wieków Kielc 3
tel. (41) 342-16-34, faks (41) 344-88-83, e-mail: kurator@kuratorium.kielce.pl
Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP oraz wymogi dla dokumentów elektronicznych
telefon interwencyjny w sprawach wypoczynku (podczas wakacji): 0-519-407-845
godziny pracy: poniedziałek–piątek 7.30–15.30

Wszystkie treści serwisu będące przedmiotem praw autorskich, o ile nie jest to stwierdzone inaczej,
są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 3.0 Polska.

Menu
Ważne odnośniki