przejdź do treści | przejdź do menu
strona podmiotowa bip | ESP ePUAP | RSPO | instrukcja | redakcja | brak informacji? | mapa serwisu |  duży kontrast  | domyślny kontrast

Kuratorium Oświaty w Kielcach

05.12.09 – Rozporządzenie w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli - opublikowane

Minister Edukacji Narodowej Katarzyna Hall podpisała 19 listopada 2009 roku podpisała i skierowała do publikacji rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli. Rozporządzenie zostało opublikowane dnia 27 listopada 2009 roku i wchodzi w życie z dniem dzisiejszym, tj.  5 grudnia 2009 roku.

Treść rozporządzenia:

Szczegółowe informacje:

Kuratorium Oświaty w Kielcach
25-516 Kielce, al. IX Wieków Kielc 3, budynek C-1, II piętro
Dane teleadresowe wszystkich pracowników urzędu
Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP oraz wymogi dla dokumentów elektronicznych
telefon interwencyjny w sprawach wypoczynku (podczas wakacji): 0-884-346-486
godziny pracy: poniedziałek–piątek 7.30–15.30

Wszystkie treści serwisu będące przedmiotem praw autorskich, o ile nie jest to stwierdzone inaczej,
są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 3.0 Polska.

Menu
Ważne odnośniki