1 czerwca 2009

Dobra praktyka Szkoły Podstawowej nr 33 w Kielcach: „Koło informatyczne dla uczniów klas I–III”