11 października 2018

Konferencja „Włączanie społeczne i zawodowe osób z niepełnosprawnościami”

Oddział Świętokrzyski PFRON zaprasza na konferencję „Włączanie społeczne i zawodowe osób z niepełnosprawnościami”.

15 października 2018 roku w Wydziale Pedagogicznym i Artystycznym Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach przy ul. Krakowska 11, w auli A odbędzie się konferencja pod tytułem „Włączanie społeczne i zawodowe osób z niepełnosprawnościami”.

Wydarzenie organizowane przez Oddział Świętokrzyski Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych we współpracy z Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz Katolickim Uniwersytetem Lubelskim im. Jana Pawła II

Na zaproszonych gości czeka wiele intersujących wykładów takich jak:

  • „Rodzina z osobą niepełnosprawną w systemie wsparcia społecznego”
  • „Postrzeganie osób niepełnosprawnych w społeczeństwie”
  • „Kształcenie specjalne w społecznym modelu niepełnosprawności‐ kontekst inkluzji”
  • „Funkcjonowanie osób z autyzmem w społeczeństwie”
  • „Funkcjonowanie osób z zespołem Aspergera w społeczeństwie”
  • „Sytuacja na rynku pracy w województwie świętokrzyskim jako jedna z determinant wykluczenia społecznego osób niepełnosprawnych”
  • „Włączające środowiska pracy w województwie świętokrzyskim jako jedna z determinant wykluczenia społecznego osób niepełnosprawnych”.

Goście będą mieli okazję posłuchać wystąpień: dr hab. Moniki Szpringer, mgr Małgorzaty Garbacz, dr Karola Bidzińskiego,  dr hab. ks. Witolda Janochy, dr Katarzyny Zielińskiej‐​Król, dr Mirosława Rutkowskiego, mgr Natalii Habik, dr Jacka Szkurłata.

Patronat medialny nad wydarzeniem zapewnią: Radio Kielce, Radio Em Kielce oraz telewizja TVP3 Kielce.

Wszystkie osoby zainteresowane tematyką konferencji serdecznie zapraszamy.

Załączniki

Program konferencji
Data: 2018‐​10‐​11, rozmiar: 310 KB