11 października 2018

Konkurs „Niemiecki ma klasę” 2018/​2019

Konkurs jest jednym z wielu elementów projektu Niemiecki ma klasę. Polega on na dokonaniu zmian w aranżacji przestrzeni w klasie, w której odbywa się nauka języka niemieckiego. Jest obecnie skierowany do uczniów wszystkich typów szkół.

W roku szkolnym 2018/​2019 konkurs Niemiecki ma klasę skierowany jest do dwóch grup docelowych:

  1. Uczniowie szkół podstawowych z klas 4–6,
  2. Uczniowie szkół podstawowych od klasy 7., oddziałów gimnazjalnych i szkół ponadgimnazjalnych.

Zadania konkursowe dla poszczególnych grup docelowych zostały dostosowane do potrzeb i możliwości danej grupy wiekowej.

Szczegółowe informacje: https://​www​.goethe​.de/​i​n​s​/​p​l​/​p​l​/​s​p​r​/​e​n​g​/​d​h​k​/​w​e​t​.​h​tml