11 października 2018

Bądźmy poszukiwaczami Autorytetu – ogólnopolska kampania profilaktyczno-edukacyjna

Fundacja Wspomagająca Wychowanie Archezja w ramach umowy z Ministerstwem Sprawiedliwości realizuje projekt finansowany ze środków Funduszu Sprawiedliwości pt.: „Bądźmy poszukiwaczami Autorytetu – ogólnopolska kampania profilaktycznoedukacyjna”. Jest to kampania kierowana do uczniów z klas IV-VIII wszystkich szkół podstawowych, ich rodziców i nauczycieli.

Fundacja Archezja, jako jedyna stworzyła zestaw oddziaływań wychowawczo-profilaktycznych promujących postawę autorytetu jako fundamentu relacji między dziećmi i dorosłymi.

Najważniejsze cele kampanii:

  • odbudowanie i wzmocnienie w społeczeństwie autorytetu rodzica i nauczyciela,
  • edukacja młodzieży w zakresie poznania prawdziwego autorytetu.

Więcej informacji na stronach internetowych:

  • autorytet.org – główna strona kampanii
  • info.autorytet.org – instrukcja do przeprowadzenia ewaluacji zajęć