11 października 2018

Lekcje z ZUS – V edycja

Zakład Ubezpieczeń Społecznych zaprasza szkoły do udziału w projekcie edukacyjnym „Lekcje z ZUS” oraz udział w Olimpiadzie dotyczącej ubezpieczeń społecznych.

„Lekcje z ZUS” to projekt edukacyjny dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Dzięki niemu uczniowie mogą poznać zagadnienia związane z ubezpieczeniami społecznymi. Mogą dowiedzieć się jak są one ważne zanim wejdą na rynek pracy. Wiedza o ubezpieczeniach społecznych pomaga świadomie podejmować decyzje  dotyczące życia zawodowego i osobistego.

ZUS przygotował materiały dydaktyczne do przeprowadzenia lekcji o ubezpieczeniach społecznych. Powstały one przy współpracy z metodykiem nauczania. Mają one atrakcyjną dla uczniów formę. Nauczyciele mogą skorzystać ze scenariusza lekcji, prezentacji zawierającej kilkuminutowy film, karty projektu i arkuszy ocen. ZUS zapewnia opiekę merytoryczną a także szkolenia dla nauczycieli – opiekunów projektu. Koszty materiałów dla uczniów i nauczycieli pokrywa ZUS.

Zwieńczeniem „Lekcji z ZUS” jest olimpiada „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych”. Do Olimpiady mogą przystąpić te szkoły, w których odbyły się 4 lekcje projektu. W tym roku szkolnym zgłoszenia trzeba przesłać do 14 listopada (szkoły przesyłają zgłoszenia do wskazanych oddziałów ZUS). Olimpiada przebiega w trzech etapach: szkolnym, wojewódzkim i centralnym.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: http://​www​.zus​.pl/​b​a​z​a​w​i​e​d​z​y​/​l​e​k​c​j​e​-​z​-​z​u​s​/​o​l​i​m​p​i​ada

Projektowi patronuje Minister Edukacji Narodowej oraz Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.