10 października 2018

Komunikat dotyczący awansu zawodowego nauczycieli.

Kuratorium Oświaty w Kielcach – Wydział Organizacji i Rozwoju Edukacji informuje, że osoby które nie były na uroczystym wręczaniu aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego proszone są o niezwłoczne zgłoszenie się po odbiór dokumentu do siedziby Kuratorium Oświaty w Kielcach w godzinach urzędowania tj. 7.30–15.30.
Świętokrzyski Urząd Wojewódzki – budynek C
Kuratorium Oświaty w Kielcach – II piętro, pokój 239 ( tel. 41 342 1662 )

Jednocześnie informujemy, że dokumentacja awansu zawodowego nauczycieli na stopień nauczyciela dyplomowanego przyjmowana będzie do dnia 31 października br. w siedzibie Kuratorium oraz w niżej wymienionych Oddziałach w godzinach urzędowania tj. 7.30 – 15.30.

 1. Świętokrzyski Urząd Wojewódzki – budynek C
  Kielce, al. IX Wieków Kielc 3
  Kuratorium Oświaty w Kielcach – II piętro, pokój 239
  - nauczyciele z m. Kielce oraz z powiatów kieleckiego i koneckiego:
 2. Kuratorium Oświaty w Kielcach – Oddział w Busku Zdroju:
  Busko Zdrój, ul. Różana 2 – II piętro, pokój 5
  - nauczyciele z powiatów: buskiego i kazimierskiego
 3. Kuratorium Oświaty w Kielcach – Oddział w Jędrzejowie:
  Jędrzejów, ul. Armii Krajowej 9, II piętro, pokój 207
  - nauczyciele z powiatów: jędrzejowskiego i pińczowskiego
 4. Kuratorium Oświaty w Kielcach – Oddział w Ostrowcu Świętokrzyskim:
  Ostrowiec Świętokrzyski , ul. Iłżecka 37, III piętro, pokój 314
  - nauczyciele z powiatów: ostrowieckiego i opatowskiego
 5. Kuratorium Oświaty w Kielcach – Oddział w Sandomierzu:
  Sandomierz , ul. Mickiewicza 39
  - nauczyciele z powiatu sandomierskiego 
 6. Kuratorium Oświaty w Kielcach – Oddział w Starachowicach:
  Starachowice, ul. Rogowskiego 14, piętro I, pokój  110
  - nauczyciele z powiatów: starachowickiego i skarżyskiego
 7. Kuratorium Oświaty w Kielcach – Oddział w Staszowie:
  Staszów, ul. 11 Listopada 3
  - nauczyciele z powiatu staszowskiego
 8. Włoszczowa, ul. Wiśniowa 12, pokój 13
  - nauczyciele z powiatu włoszczowskiego