10 października 2018

Ogólnopolski Dzień Tornistra

Dzień 1 października został ogłoszony przez Ministra Edukacji Narodowej Panią Annę Zalewską Ogólnopolskim Dniem Tornistra. Jego celem jest poinformowanie o działaniach Ministerstwa Edukacji Narodowej we współpracy z Państwową Inspekcją Sanitarną, na rzecz edukacji prozdrowotnej ukierunkowanej na profilaktykę wad postawy.

W poniedziałek, 1 października 2018 r. w Szkole Podstawowej Nr 39 w Kielcach odbyła się inauguracja Ogólnopolskiego Dnia Tornistra w województwie świętokrzyskim podczas której rozpoczęto akcję ważenia tornistrów poprzedzoną konferencją prasową w której uczestniczył Świętokrzyski Wicekurator Oświaty Pan Tomasz Pleban oraz Świętokrzyski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny Pan Jarosław Ciura.

Akcja potrwa przez cały październik. Pracownicy Powiatowych Stacji Sanitarno‐​Epidemiologicznych będą odwiedzać świętokrzyskie szkoły i ważyć tornistry. Wyniki będą porównywane z wagą uczniów. Ciężar tornistra nie powinien przekraczać 10–15 % ciężaru dziecka. Po zakończeniu akcji powstanie raport dotyczący tego, czy dzieci nie noszą zbyt ciężkich tornistrów. Dokument zostanie opublikowany, a każda ze szkół zostanie poinformowana przez Sanepid o wynikach badań.

Akcja skierowana jest w szczególności do rodziców i opiekunów dzieci, dyrektorów szkół/​placówek, nauczycieli, pielęgniarek i higienistek szkolnych. Ma zwrócić uwagę dzieci i ich rodziców na to, co powinno się nosić w plecakach oraz jak odpowiednio pakować przybory potrzebne na lekcjach. Dotyczy to głównie uczniów szkół podstawowych.

Przy tej okazji przypominam Państwu Dyrektorom szkół/​placówek o obowiązku zapewnienia uczniom możliwości pozostawienia podręczników w szkole, bez potrzeby codziennego ich noszenia.

 

https://​kielce​.tvp​.pl/​3​9​2​6​7​4​5​5​/​w​a​z​e​n​i​e​-​t​o​r​n​i​s​t​r​o​w​-​s​p​r​a​w​d​z​a​-​i​l​e​-​u​c​z​n​i​o​w​i​e​-​d​z​w​i​g​a​j​a​-​n​a​-​s​w​y​c​h​-​p​l​e​c​ach

http://​www​.radio​.kielce​.pl/​p​l​/​p​o​s​t​-​7​6​392

 

Świętokrzyski Kurator Oświaty

Kazimierz Mądzik

dav
dav