13 sierpnia 2018

Narady inaugurujące nowy rok szkolny 2018/​2019

Panie, Panowie
Wojewoda Świętokrzyski, Marszałek Województwa Świętokrzyskiego,
Starostowie Powiatów, Prezydenci Miast, Burmistrzowie, Wójtowie,
Organy prowadzące szkoły i placówki niepubliczne,
Dyrektorzy przedszkoli, szkół i placówek oświatowych,
Przedstawiciele związków zawodowych
w województwie świętokrzyskim

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszam do udziału w naradach inaugurujących nowy rok szkolny 2018/​2019 podczas których zostaną przedstawione: sprawozdanie i wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego za poprzedni rok szkolny, kierunki polityki oświatowej państwa oraz  plan nadzoru pedagogicznego Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2018/​2019.

Harmonogram spotkań:

Lp. Data/​godzina Adresaci spotkania Miejsce
1 27.08.2018 r.

 

godz. 10.00

Dyrektorzy przedszkoli, szkół i placówek oświatowych z terenu:

- miasta Kielce,

- powiatu kieleckiego,
– powiatu koneckiego,

- powiatu skarżyskiego

 

Sala kongresowa OMEGA

Targi Kielce S.A.

 

ul. Zakładowa 1

2 28.08.2018 r.

godz. 9.00

Dyrektorzy przedszkoli, szkół i placówek oświatowych z powiatów:

- jędrzejowskiego,
– włoszczowskiego

Centrum Kultury
w Jędrzejowie,al. J. Piłsudskiego 3
3 28.08.2018 r.

godz. 12.30

Dyrektorzy przedszkoli, szkół i placówek oświatowych z powiatów:

- buskiego,
– kazimierskiego,
– pińczowskiego

Buskie Samorządowe Centrum Kultury w Busku‐​Zdroju,

al. A. Mickiewicza 22

4 29.08.2018 r.

godz. 9.00

Dyrektorzy przedszkoli, szkół i placówek oświatowych z terenu powiatów:

- opatowskiego,
- ostrowieckiego,
– starachowickiego

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim

ul. Sandomierska 26A

 

5 29.08.2018 r.

godz. 12.30

Dyrektorzy przedszkoli, szkół i placówek oświatowych z terenu  powiatów:

- sandomierskiego,
– staszowskiego

Katolicki Dom Kultury w Sandomierzu

ul. Mariacka 12

 

Ze względu na wagę omawianych tematów bardzo proszę o obecność dyrektora lub oddelegowanie upoważnionego nauczyciela.

Świętokrzyski Kurator Oświaty
Kazimierz Mądzik