9 października 2018

Akcja „Zadbajmy o bezpieczeństwo na naszych drogach”. Pamiętajmy o odblaskach oraz oświetleniu roweru!

Ogólnopolska akcja społeczna „Zadbajmy o bezpieczeństwo na naszych drogach” jest odpowiedzią na zagrożenia, które mogą spotkać pieszych oraz rowerzystów, czyli niechronionych uczestników ruchu drogowego.

W filmie zrealizowanym w ramach inicjatywy, przedstawione zostały niebezpieczeństwa wynikające z niedostatecznego oznakowania przy użyciu elementów odblaskowych lub świetlnych niechronionych uczestników ruchu drogowego.

Na filmie porównano, z perspektywy kierowcy, widoczność nieprawidłowo lub zupełnie nieoznakowanych osób biegnących wzdłuż ulicy w warunkach niedostatecznej widoczności oraz osób prawidłowo oznakowanych.

Użycie elementów odblaskowych oraz świetlnych umożliwiło zauważenie osób znajdujących się na drodze z odległości kilkuset metrów, natomiast nieoznakowanych z odległości zaledwie kilkudziesięciu metrów, co w zdecydowany sposób wpływa na możliwość podjęcia prawidłowej reakcji przez kierującego pojazdem i uniknięcie potrącenia osoby znajdującej się na drodze.