8 sierpnia 2018

Pismo dotyczące szkół niepublicznych, które otrzymały uprawnienia szkoły publicznej, w tym po uznaniu ich za eksperymentalne

Dyrektorzy szkół niepublicznych
Organy prowadzące

Szanowni Państwo,

Przekazuję w załączeniu pismo Dyrektora Departamentu Podręczników, Programów i Innowacji w Ministerstwie Edukacji Narodowej (DPPI-WIT.4021.1.2018.MMB) dotyczące szkół niepublicznych, które otrzymały uprawnienia szkoły publicznej, w tym po uznaniu ich za eksperymentalne.

Z poważaniem
Świętokrzyski Kurator Oświaty
Kazimierz Mądzik

Załączniki

Pismo MEN
Data: 2018‐​08‐​08, rozmiar: 434 KB