19 lipca 2018

Terminy egzaminów z języka niemieckiego DSD I DSD II

Szanowni Państwo
dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych,
do których uczęszczają uczniowie zainteresowani egzaminami z języka niemieckiego DSD I i DSD II

Prosimy o uwzględnienie w roku szkolnym 2018/​2019 terminów egzaminów ustalonych przez Stałą Konferencję Ministrów Edukacji i Kultury Republiki Federalnej Niemiec:

  • termin egzaminu pisemnego DSD II(3 klasa liceum ogólnokształcącego) – 28.11.2018,
  • termin  egzaminu pisemnego DSD I(gimnazja i szkoły podstawowe) – 14.03.2019.