13 lipca 2018

Ankieta dla nauczycieli w ramach akcji „RODO dla Edukatorów, Edukatorzy dla RODO”

Fundacja Panoptykon przygotowuje materiał dla nauczycieli na temat korzyści i możliwości edukacyjnych związanych z RODO. W związku z tym zbiera informacje od nauczycieli na temat ich zmagań, doświadczeń i frustracji związanych z RODO. A może jest wręcz przeciwnie i RODO wcale nie utrudnia życia i pracy?

Zachęcamy Państwa do odpowiedzi na krótką ankietę on‐​line w terminie do 27 lipca 2018 roku:  https://​crm​.panoptykon​.org/​n​a​u​c​z​y​c​i​e​l​e​-​i​-​R​ODO