3 lipca 2018

Konsultacje społeczne nowo powstających e‐​materiałów dydaktycznych w typie abstrakty lekcji w języku angielskim

Ośrodek Rozwoju Edukacji zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych nowo powstających e‐​materiałów dydaktycznych w typie abstrakty lekcji w języku angielskim do 10 przedmiotów kształcenia ogólnego, tj. do języka polskiego, historii, wiedzy o społeczeństwie, matematyki, informatyki, przyrody, biologii, geografii, fizyki i chemii.

Abstrakty to krótkie streszczenia lekcji przedmiotowych w języku angielskim, z istniejących e‐​podręczników, które mają na celu poszerzanie i bogacenie słownictwa angielskiego w zakresie zagadnień ujętych w lekcji. Dostosowane są one do podstawy programowej szkoły podstawowej z 2017 r. i ponadpodstawowej z 2018 r. Zawierają tłumaczenie treści z e‐​podręczników, ćwiczenia interaktywne, multimedia, nagrania lektorskie i słowniczek trudnych pojęć. Ponadto do abstraktu dołączone są scenariusze dla nauczyciela w polskiej i angielskiej wersji językowej. Tekst abstraktu zapewnia realizację pełnej jednostki lekcyjnej (45 min) i może służyć do pracy na lekcji lub do samodzielnej pracy ucznia. Abstrakty zostały opracowane przez beneficjentów konkursowych wybranych w konkursie organizowanym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Informacje dotyczące konsultacji znajdziecie Państwo na stronie internetowej Ośrodka Rozwoju Edukacji pod adresem: https://​www​.ore​.edu​.pl/​c​a​t​e​g​o​r​y​/​p​r​o​j​e​k​t​y​-​p​o​-​w​e​r​/​t​w​o​r​z​e​n​i​e​-​e​-​m​a​t​e​r​i​a​l​o​w​-​d​y​d​a​k​t​y​c​z​n​y​c​h​-​d​o​-​k​s​z​t​a​l​c​e​n​i​a​o​g​o​l​n​e​g​o​/​t​w​o​r​z​e​n​i​e​-​e​-​m​a​t​e​r​i​a​l​o​w​-​d​y​d​a​k​t​y​c​z​n​y​c​h​-​d​o​-​k​s​z​t​a​l​c​e​n​i​a​-​o​g​o​l​n​e​g​o​-​a​k​t​u​a​l​n​o​s​ci/

Uwagi prosimy zgłaszać poprzez przycisk „Zgłoś uwagi” z poziomu pojedynczego abstraktu umieszczonego na platformie: http://​www​.epodreczniki​.pl/​b​e​g​i​n​/​k​o​n​s​u​l​t​a​c​j​e​-​s​p​o​l​e​c​z​ne/

Konsultacje trwają do 12 lipca 2018.