14 czerwca 2018

Dzień Nowych Technologii w Edukacji – podsumowanie konkursu

13 czerwca br. w Ministerstwie Edukacji Narodowej odbyło się podsumowanie konkursu ogłoszonego w ramach Dnia Nowych Technologii w Edukacji. W uroczystości wziął udział Maciej Kopeć Podsekretarz Stanu w MEN, który pogratulował nagrodzonym i zachęcił do aktywnego wykorzystywania nowych technologii w szkolnej dydaktyce.

Wiceminister Maciej Kopeć podkreślił, że działania wyróżnionych osób i szkół wpisują się w zmiany w systemie edukacji wprowadzane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Przypomniał o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej i programie „Aktywna Tablica”.

W uroczystości uczestniczyli również kuratorzy oświaty z Warszawy, Lublina i Kielc.

W konkursie zorganizowanym z okazji Dnia Nowych Technologii w Edukacji uczestniczyły placówki, które wcześniej zgłosiły swój udział w przedsięwzięciu jako organizator. Wśród nadesłanych zgłoszeń wyłoniono 5 najlepszych inicjatyw.

Kryteria oceny konkursowej uwzględniały:

 • zorganizowanie wydarzenia zgodnie z założeniami i celami DNTE,
 • ciekawy i innowacyjny sposób ujęcia tematu,
 • stopień zaangażowania uczestników,
 • stopień wykorzystania nowoczesnych technologii w edukacji.

Laureatami konkursu zostali:

 • Zespół Placówek Szkolno‐​Wychowawczo‐​Rewalidacyjnych w Cieszynie, autor: Monika Lenartowicz;
 • Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 Białej Podlaskiej, autor: Sylwia Radecka;
 • Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Majdanie Nepryskim, autor: Joanna Wakoń;
 • Zespół Szkół nr 1 w Piasecznie autor: Marzena
 • Zespół Szkolno‐​Przedszkolny w Łącznej, autor: Agnieszka Łutczyk
 • Szkoła Podstawowa nr 1 w Piasecznie, autor: Krystyna Łęcka

Wyróżnienia specjalne otrzymali:

 • Szkolny Punkt Konsultacyjny im. Eskadry Kościuszkowskiej przy Konsulacie Generalnym RP w Chicago, autor Małgorzata Płaza
 • Zespół Szkół Technicznych i Licealnych w Żaganiu, autor: Dariusz Nowak

Dzień Nowych Technologii w Edukacji został zainaugurowany przez minister Annę Zalewska 21 marca br. w Zespole Szkół nr 1 w Piasecznie. Celem przedsięwzięcia jest popularyzowanie nowoczesnych technologii informacyjno‐​komunikacyjnych w procesie edukacyjnym. Do udziału w wydarzeniu zostały zaproszone szkoły, przedszkola, placówki edukacyjne, instytucje kultury oraz organizacje pozarządowe.

Serdecznie gratulujemy i zachęcamy szkoły do włączania się w obchody Dnia Nowych Technologii w Edukacji w kolejnych latach.