12 czerwca 2018

Ogólnopolski konkurs „Ludzie wiary i ludzie Kościoła w służbie Niepodległej. Walka – Budowa – Obrona”

Głównym celem Konkursu jest włączenie do świadomości młodzieży tych postaci zasłużonych dla polskiej niepodległości, które nie będą w roku 2018 bohaterami „pierwszego planu”, ale których dzieło życia – w dziedzinie polityki, duszpasterstwa, sztuki lub gospodarki, często inspirowane wiarą, zasługuje na upamiętnienie.

Konkurs przeprowadzany jest w dwóch etapach: szkolnym i ogólnopolskim. Etap szkolny ma charakter indywidualny. Etap ogólnopolski ma charakter drużynowy i składa się z części pisemnej i ustnej. Udział w konkursie jest bezpłatny. Etap szkolny odbędzie się 25 września 2018 o godz. 10.00 – w szkołach. Etap ogólnopolski odbędzie się 26 i 27 października 2018 na Jasnej Górze. Organizatorzy zapewniają zakwaterowanie i wyżywienie – bezpłatnie.

Strona internetowa konkursu: www​.rsk​.edu​.pl/​k​o​n​k​u​rs/