9 marca 2018

Akcja „Wiosną Stypendia Rosną”

W ramach programu „Stypendia św. Mikołaja” Fundacja Świętego Mikołaja zaprasza szkoły podstawowe, oddziały gimnazjalne i szkoły średnie do akcji „Wiosną Stypendia Rosną”, która rozpoczyna się 21 marca i potrwa do 5 czerwca 2018 r. Dzięki niej wspólnie można pomóc jeszcze większej liczbie uczniów.

W ramach akcji Fundacja zachęca szkoły, które przystąpią do programu, do organizowania zbiórek i kiermaszów na cele stypendialne oraz do promowania idei wspierania stypendystów w szkolnej i lokalnej społeczności.

Szczegółowe informacje: https://​mikolaj​.org​.pl/​r​u​s​z​y​l​a​-​o​g​o​l​n​o​p​o​l​s​k​a​-​a​k​c​j​a​-​w​i​o​s​n​a​-​s​t​y​p​e​n​d​i​a​-​r​o​sna