12 marca 2018

Projekt „Akademia Metodyczna”

Kuratorium Oświaty w Kielcach oraz Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach serdecznie zapraszają nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i nauczycieli wychowania fizycznego w roku szkolnym 2017/​2018 do aktywnego udziału w projekcie „Akademia Metodyczna”.

Szczegółowe informacje: http://​www​.scdn​.pl/​i​n​d​e​x​.​p​h​p​?​v​i​e​w​=​d​e​t​a​i​l​s​&​i​d​=​1​5​5​3​:​p​r​o​j​e​k​t​-​a​k​a​d​e​m​i​a​-​m​e​t​o​d​y​c​zna