14 lutego 2018

Akcja „Żonkile”. Rekrutacja wolontariuszy na obchody 75. rocznicy powstania w getcie warszawskim

Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN zaprasza wolontariuszy do współpracy przy organizacji szóstej odsłony akcji społeczno‐​edukacyjnej Żonkile. Jak co roku, 19 kwietnia, w rocznicę wybuchu powstania w getcie warszawskim, wolontariusze przekażą warszawiakom papierowe żonkile — symbol pamięci o powstaniu w getcie warszawskim. Warto dołączyć do akcji nagrodzonej tytułem najlepszej kampanii społecznej 2016 roku. Zgłoszenia do końca lutego.

Akcja Żonkile została zainicjowana w 2013 r. przez Muzeum POLIN z okazji 70. rocznicy powstania w getcie warszawskim. Od tej pory w akcji wzięło udział ponad 2,5 tysięcy wolontariuszy w samej Warszawie, którzy rozdali 300 tysięcy papierowych kwiatów.

Muzeum POLIN zaprasza do udziału w akcji osoby, które ukończyły 14. rok życia. Wystarczy wypełnić formularz dostępny na stronie polin​.pl/​w​o​l​o​n​t​a​r​iat. Zadaniem wolontariuszy będzie rozdawanie papierowych kwiatów na ulicach Warszawy i informowanie o obchodzonej rocznicy. Osoby, które wezmą udział w tegorocznej odsłonie, będą miały okazję zwiedzić wystawę stałą Muzeum POLIN, uczestniczyć w warsztatach komunikacyjnych
i spotkaniach ze świadkami historii, a także poznać historię warszawskiego getta. Każdy otrzyma certyfikat potwierdzający uczestnictwo w wolontariacie. Zgłoszenia można przesyłać do 28 lutego.

W ubiegłym roku do akcji Żonkile przyłączyło się około tysiąca  osób w różnym wieku, z różnych środowisk i o różnych zainteresowaniach. 19 kwietnia 2017 roku wolontariusze rozdali aż 100 tysięcy symbolicznych papierowych kwiatów.  W tym roku Muzeum POLIN planuje rozdać ich jeszcze więcej w samej Warszawie.

Od kilku lat polskie szkoły, biblioteki oraz instytucje edukacyjne włączają się do akcji Żonkile. Nauczyciele
i przedstawiciele instytucji będą mieli do dyspozycji specjalne materiały dydaktyczne dotyczące powstania
w getcie warszawskim. Edukatorzy Muzeum POLIN zapraszają również do korzystania z filmu „Nie było żadnej nadziei. Powstanie w getcie warszawskim 1943” jako narzędzia edukacyjnego. Historię zrywu można także zgłębić za pomocą nowej multiplatformy „Żydowska Warszawa” pod adresem http://​warsze​.polin​.pl/pl, gdzie znajduje się m.in. komiks wyjaśniający skąd pochodzą żonkile  oraz szczegółowy opis wydarzeń z 1943 r. Formularz zgłoszeniowy dla szkół, bibliotek i innych instytucji dostępny jest na stronie muzeum polin​.pl/​z​o​n​k​i​l​e​-​s​z​k​o​l​y​-​b​i​b​l​i​o​t​eki.

Kto może zostać wolontariuszem?

Zapraszamy osoby, które ukończyły 14. rok życia, są zaangażowane, dobrze zorganizowane, odpowiedzialne, kreatywne, posiadają takie cechy, jak umiejętności komunikacyjne i pracy w grupie, są zainteresowane zagadnieniami dotyczącymi historii najnowszej (chociaż nie jest to warunek konieczny), znają język angielski lub inny język obcy (jest to dodatkowy atut).

Powstanie w getcie warszawskim

1940 r. Niemcy  ogrodzili  murem część centrum Warszawy i stłoczyli tam prawie pół miliona Żydów ze stolicy
i okolic. Uwięzieni w getcie umierali wskutek głodu, chorób, niewolniczej pracy i ginęli w egzekucjach. Wielka akcja likwidacyjna: Latem 1942 r. Niemcy wywieźli z getta do ośrodka zagłady w Treblince prawie 300 tysięcy Żydów. Wśród tych, którzy pozostali, narodziła się idea zbrojnego oporu. 19 kwietnia 1943 r. dwa tysiące Niemców wkroczyło do getta, by je ostatecznie zlikwidować. Przeciwstawiło się im kilkuset młodych ludzi z konspiracyjnych Żydowskiej Organizacji Bojowej (ŻOB) i Żydowskiego Związku Wojskowego. Powstańcy, pod dowództwem Mordechaja Anielewicza, byli wycieńczeni i słabo uzbrojeni. Wielu wiedziało, że nie mają szans, ale woleli zginąć w walce, by ocalić swoją godność. Przez cztery tygodnie Niemcy równali getto z ziemią, paląc dom po domu. Schwytanych bojowców i mieszkańców zabijali lub wywozili do obozów. 8 maja Anielewicz i kilkudziesięciu powstańców zostali otoczeni i popełnili samobójstwo. Nielicznym Żydom udało się wydostać kanałami z płonącego getta. 16 maja Niemcy na znak zwycięstwa wysadzili Wielką Synagogę przy ul. Tłomackie. Getto warszawskie przestało istnieć.

Dlaczego żonkile?

Jednym z ocalałych z getta był Marek Edelman, ostatni dowódca ŻOB. 19 kwietnia, w rocznicę powstania, składał bukiet żółtych kwiatów pod Pomnikiem Bohaterów Getta na Muranowie. Żonkil stał się symbolem szacunku i pamięci o powstaniu. Organizowana przez Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN akcja ma na celu rozpowszechnianie tego symbolu oraz szerzenie wiedzy na temat samego powstania.