14 lutego 2018

Uroczystość przekazania kopii cyfrowych kolekcji fotografii oraz zbiorów dokumentów dotyczących oficerów z Obwodu AK Sandomierz

Uroczystość przekazania kopii cyfrowych kolekcji fotografii oraz zbiorów dokumentów dotyczących oficerów z Obwodu AK Sandomierz. Wydarzenie organizowane w 76. rocznicę przemianowania ZWZ w AK. Gośćmi honorowymi spotkania będą darczyńcy: Pani Zofia Kuśnierz‐​Misiak – córka ppor. Jana Kuśnierza, Pan Krzysztof Zarobkiewicz – syn kpt. Ignacego Zarobkiewicza oraz Pan Jerzy Kapka – wnuk kpt. Tadeusza Kucharskiego – 14 lutego 2018 r., godz. 13.00 Centrum Edukacyjne IPN „Przystanek Historia”, Kielce, ul. Warszawska 5.

 

W lutym 2018 r. obchodzić będziemy 76. rocznicę przemianowania ZWZ w AK. To jedno z symbolicznych wydarzeń w najnowszej historii Polski. W tym dniu, z należnym szacunkiem będziemy wspominać żołnierzy, ale także sanitariuszki i łączniczki AK. Pamiętamy o Ich poświęceniu w walce o Ojczyznę Wolną i Niezawisłą.

Dzięki ofiarności oraz zaufaniu Pani Zofii Kuśnierz‐​Misiak, Pana Krzysztofa Zarobkiewicza i Pana Jerzego Kapki tegoroczne uroczystości organizowane w Kielcach będą miały wyjątkowy charakter. Podczas spotkania zaplanowanego na 14 lutego 2018 roku o godz. 13.00 w Centrum Edukacyjnym IPN „Przystanek Historia” w Kielcach dojdzie do aktu przekazania Archiwum Delegatury IPN w Kielcach cyfrowych kopii fotografii oraz dokumentów ze zbiorów rodzinnych.

Uczestnicy spotkania będą mieli szansę poznania interesujących losów kpt. T. Kucharskiego, ppor. J. Kuśnierza oraz kpt. I. Zarobkiewicza. Okolicznościowy referat poświęcony sylwetkom oficerów wygłosi Robert Piwko, pracownik kieleckiej delegatury IPN. W trakcie swojego wystąpienia autor przedstawi również najciekawsze elementy przekazywanych kolekcji.

W trakcie spotkania zaprezentowane zostaną również plansze edukacyjne, których bohaterami są ppor. J. Kuśnierz, kpt. T. Kucharski oraz kpt. I. Zarobkiewicz. Tablice zawierają biogramy oficerów, które wzbogacono o ikonografię pochodzącą ze zbiorów rodzinnych.

Organizatorem spotkania jest Delegatura Instytutu Pamięci Narodowej w Kielcach.

 

Załączniki

3
Data: 2018‐​02‐​14, rozmiar: 1 MB
2
Data: 2018‐​02‐​14, rozmiar: 1 MB
1
Data: 2018‐​02‐​14, rozmiar: 1 MB