13 lutego 2018

XV Gdyński Konkurs Katyński

XV edycja Ogólnopolskiego Konkursu Katyńskiego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych tak jak poprzednie, ma na celu popularyzowanie wśród młodzieży wiedzy o losach Polaków na „nieludzkiej ziemi”, zbrodniach dokonanych na Wschodzie w czasie II Wojny Światowej, a zwłaszcza pielęgnowanie pamięci o ofiarach zbrodni katyńskiej, rozumianej jako symbol jednoczący różne miejsca eksterminacji obywateli polskich w ZSRR
i na Kresach.

Organizatorzy: Miasto Gdynia (organizator biura konkursu), Stowarzyszenie „Rodzina Katyńska” i Związek Sybiraków w Gdyni oraz Biuro Edukacji Narodowej IPN w Gdańsku.

Szczegółowe informacje na stronie www​.gdynia​.pl