13 lutego 2018

Złoty medal połanieckich gimnazjalistów na międzynarodowej wystawie wynalazków i innowacji IPITEX‐​2018

Gimnazjaliści z Połańca uzyskali złoty medal na międzynarodowej wystawie wynalazków i innowacji IPITEX‐​2018 w Tajlandii. Nasz kraj w kategorii gimnazjów był reprezentowany przez uczniów klasy III A: Krzysztofa Wójcika i Krystiana Zyska. W projekcie dodatkowo uczestniczyli trzej inni uczniowie: Sebastian Papaj, Adam Śledź i Artur Bugaj. Sukces połańczanom zapewnił projekt pt. System sterowania inteligentnym domem, który umożliwia sterowanie licznymi urządzeniami w domu oraz obsługę przyłóżkowego stolika obsługiwanego głosem osoby chorej.

Praca, która osiągnęła sukces w konkursie, składa się z czujnika głosu rozpoznającego 200 słów, mikrosilnika, przełączników i przekaźników, siłownika śrubowego oraz mikrokontrolera zaprogramowanego w języku C++. Ta zaawansowana technicznie praca przeznaczona jest od zaraz do praktycznego zastosowania, produkcji i dystrybucji do szpitali, domów opieki i domów rodzinnych. Projekt ten już wcześniej uzyskał złoty medal wraz z dwoma wyróżnieniami na innej wystawie międzynarodowej.

Opiekunem uczniów z Połańca jest mgr Jerzy Nowak, pod którego okiem uczniowie od października 2016 zdobyli już 3 złote medale na wystawach i targach innowacyjnych o zasięgu międzynarodowym.