12 stycznia 2018

VIII Ogólnopolski Konkurs Literacki „Płynąć pod prąd”

Szkoła Podstawowa nr 66 im. Zbigniewa Herberta we Wrocławiu oraz Stowarzyszenie Ojczyzna Polszczyzna zapraszają do udziału w VIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego „Płynąć pod prąd”. Konkurs skierowany jest do uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.

Celem konkursu „Płynąć pod prąd” jest ocalić od zapomnienia historie ludzi nieznanych, zapomnianych bohaterów. Dzięki temu konkursowi uczniowie mają możliwość i motywację do udokumentowania życia przodków, a także przyjrzenia się swoim wartościom.

Konkursowi patronuje siostrzeniec poety Zbigniewa Herberta – dr hab. Rafał Żebrowski. Honorowym Przewodniczącym Jury jest prof. Jan Miodek. Honorowy patronat instytucjonalny nad konkursem obejmują co roku ważne instytucje państwowe, takie jak Wojewoda Dolnośląski, Marszałek Województwa Dolnośląskiego, Dolnośląski Kurator Oświaty, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Instytut Pamięci Narodowej, Politechnika
Wrocławska oraz Klub Herbertowskich Szkół.

Temat pracy konkursowej jest następujący: Zbigniew Herbert w „Przesłaniu Pana Cogito” napisał o tych, którzy „(…) płyną pod prąd (…) ‘‘, że są spadkobiercami „(…) Gilgamesza, Hektora, Rolanda obrońców królestwa bez kresu i miasta popiołów (…)”. Przedstaw w dowolnej formie wypowiedzi pisemnej lub wiersza historię bohatera nieznanego szerokiemu gremium, osadzonego w konkretnej rzeczywistości historycznej, społecznej, który
był wierny, podobnie jak Zbigniew Herbert, wartościom takim jak Honor, Ojczyzna, Prawda nawet za cenę utraty życia.

Konkurs jest organizowany w dwóch kategoriach: wiersz i proza. W jednej grupie są oceniane prace uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych, a w drugiej ponadpodstawowych.

Termin zgłoszenia pracy konkursowej mija 31 marca 2018 roku.

W roku szkolnym 2017/​18 Ogólnopolski Konkurs Literacki „Płynąć pod prąd” został zamieszczony przez Dolnośląskie Kuratorium Oświaty w wykazie zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, które mogą być wymienione na świadectwie.

Strona konkursowa: http://​javatech​.zsi​.pwr​.wroc​.pl/​k​o​n​k​u​rs/