11 stycznia 2018

Ranking Liceów i Techników Perspektywy 2018

XIII LO w Szczecinie zostało uznane za najlepsze liceum ogólnokształcące, a Technikum nr 7 w Zespole Szkół Elektryczno‐​Mechanicznych im. gen. Józefa Kustronia w Nowym Sączu – najlepsze technikum w Polsce – oto wyniki Rankingu Liceów i Techników Perspektywy 2018.

Oficjalne wyniki 20. edycji rankingu „Perspektyw” ogłoszono w środę, 10 stycznia br. w Warszawie. W gali finałowej konkursu udział wziął Maciej Kopeć Podsekretarz Stanu w MEN.

Wiceminister edukacji Maciej Kopeć pogratulował wszystkim laureatom tegorocznego rankingu oraz podziękował dyrektorom szkół i nauczycielom za ich ciężką pracę. Szczególne słowa uznania wiceszef MEN skierował do dyrekcji i całej społeczności szkolnej XIII LO w Szczecinie, z którym wiceminister edukacji związany jest od 1991 roku – najpierw jako nauczyciel historii, a następnie wicedyrektor szkoły. W tegorocznym rankingu XIII LO w Szczecinie zdobyło też tytuł Szkoły XX‐​lecia.

W tegorocznym zestawieniu wzięto pod uwagę dane z 2195 liceów ogólnokształcących i 1744 techników, które spełniły tzw. kryterium wejścia: egzamin maturalny w maju 2017 r. zdawało w nich minimum 12 maturzystów, a wyniki średnie z języka polskiego i matematyki, zdawanych obowiązkowo, były nie niższe niż 0,75 średniej krajowej.

Zasady rankingu ustaliła kapituła złożona z przedstawicieli uczelni, dyrektorów okręgowych komisji egzaminacyjnych (OKE) i przewodniczących komitetów głównych olimpiad. Pracom Kapituły przewodniczył prof. dr hab. Jan Łaszczyk, były rektor Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie i przewodniczący Komisji do spraw Kształcenia Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich.

Główne kryteria Ogólnopolskiego Rankingu Liceów 2018 to: sukcesy w olimpiadach (30%), wyniki egzaminu maturalnego z przedmiotów obowiązkowych (25%) oraz dodatkowych (45%). Po raz kolejny w tej kategorii uwzględnione zostały osiągnięcia w olimpiadach międzynarodowych.

Kryteria Ogólnopolskiego Rankingu Techników 2018 to: sukcesy szkoły w olimpiadach (20%), wyniki egzaminu maturalnego z przedmiotów obowiązkowych (20%) i dodatkowych (30%) oraz wyniki egzaminu zawodowego (30%).

Głównymi adresatami rankingu są uczniowie i ich rodzice, którzy podejmują ważną decyzję dotyczącą wyboru szkoły. Pomocne mogą być dla nich rankingi: Ogólnopolski Ranking Liceów Ogólnokształcących 2018, Ogólnopolski Ranking Techników 2018 oraz trzy ogólnopolskie rankingi dodatkowe: Ranking Maturalny Liceów Ogólnokształcących 2018, Ranking Maturalny Techników 2018 oraz Ranking Szkół Olimpijskich 2018.

Przygotowano również podrankingi wojewódzkie (oddzielne dla liceów i techników), które są wyciągami z głównych rankingów ogólnopolskich. Wszystkie rankingi, obejmujące łącznie ponad 1500 najlepszych szkół ponadgimnazjalnych w Polsce i opublikowane zostały na portalu edukacyjnym: www​.licea​.perspektywy​.pl, www​.technika​.perspektywy​.pl

Najlepsze szkoły w XX jubileuszowym Rankingu Liceów i Techników Perspektywy 2018

Ogólnopolski Ranking Liceów Ogólnokształcących 2018

1. XIII LO, Szczecin
2. Liceum Akademickie UMK, Toruń
3. XIV LO im. Stanisława Staszica, Warszawa
4. V LO im. Augusta Witkowskiego, Kraków
5. III LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marynarki Wojennej RP, Gdynia
6. LO nr III im. Adama Mickiewicza, Wrocław
7. LO nr XIV im. Polonii Belgijskiej, Wrocław
8. II LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Batorego, Warszawa
9. VIII LO im. Władysława IV, Warszawa
10. LXVII LO im Jana Nowaka‐​Jeziorańskiego, Warszawa

Ogólnopolski Ranking Techników 2018

1. Technikum nr 7 w Zespole Szkół Elektryczno‐​Mechanicznych im. gen. Józefa Kustronia, Nowy Sącz
2. Technikum Elektroniczne w Zespole Szkół Elektronicznych im. Wojska Polskiego, Bydgoszcz
3. Technikum Elektroniczne im. Obrońców Lublina 1939 r., Lublin
4. Technikum Łączności nr 14 w Krakowie w Zespole Szkół Łączności im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku, Kraków
5. Technikum Nowoczesnych Technologii im. Jana Pawła II w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych, Kleszczów
6. Technikum nr 5 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5, Krosno
7. Publiczne Technikum nr 3 w Zespole Szkół Ekonomicznych im. gen. Stefana Roweckiego “Grota”, Opole
8. Technikum nr 1 w Zespole Szkół Budowlanych im. Tadeusza Kościuszki, Zielona Góra
9. Technikum Mechatroniczne nr 1 w Zespole Szkół Licealnych i Technicznych nr 1, Warszawa
10. Technikum Komunikacji w Zespole Szkół Komunikacji im. Hipolita Cegielskiego, Poznań

Serdecznie gratulujemy wszystkim laureatom!

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej