21 grudnia 2017

Sprawozdanie z realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa za rok 2017

Szanowni Państwo
Marszałek Województwa, Starostowie Powiatów, Prezydenci  i Burmistrzowie Miast , Wójtowie Gmin,
Organy prowadzące szkoły i biblioteki pedagogiczne województwa świętokrzyskiego

Zwracam się do Państwa z uprzejmą prośbą o przedłożenie sprawozdania z realizacji Priorytetu 3: „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”, który dotyczy wspierania w latach 2016 – 2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i  młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych zgodnie z załączonymi wzorami.

Jednocześnie uprzejmie przypominam, że do sprawozdania należy dołączyć kopie opisanych oraz podpisanych przez upoważnione osoby faktur/​ rachunków/​ innych dokumentów potwierdzających dokonanie płatności.

Ww. rozliczenie z wykorzystania wsparcia finansowego należy przesłać w  nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 stycznia 2018 roku w wersji papierowej na adres Kuratorium Oświaty w  Kielcach  25–516  al. IX Wieków Kielc 3 oraz w wersji elektronicznej na adres: jadwiga.​piwowar@​kuratorium.​kielce.​pl

Kazimierz Mądzik
Świętokrzyski Kurator Oświaty

Załączniki

Formularz sprawozdania organ prowadzący szkołę
Data: 2017‐​12‐​21, rozmiar: 20 KB
Formularz sprawozdania organ prowadzący bibliotekę
Data: 2017‐​12‐​21, rozmiar: 18 KB