10 listopada 2017

Monitorowanie organizowania pomocy psychologiczno‐​pedagogicznej we wszystkich typach szkół ogólnodostępnych

Dyrektorzy szkół i placówek ogólnodostępnych
z terenu województwa świętokrzyskiego,

zgodnie z ustalonymi przez Ministra Edukacji Narodowej podstawowymi kierunkami realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2017/​2018 prowadzone będzie monitorowanie organizacji pomocy psychologiczno‐​pedagogicznej we wszystkich typach szkół, zgodnie z harmonogramem stanowiącym załącznik do niniejszego komunikatu.

Ze względu na konieczność zbadania jak zafunkcjonowały wprowadzone od 1 września 2017 r. rozwiązania dotyczące organizacji pomocy psychologiczno‐​pedagogicznej wypełnianie ankiet on‐​line przez dyrektorów rozpocznie się od 2 stycznia 2018 r. i będzie trwało do 31 stycznia 2018 r.

Monitorowanie odbywać się będzie w formie elektronicznej poprzez stronę internetową: www​.seo2​.npseo​.pl. Dyrektorzy szkół wypełnią zamieszczony tam formularz, wcześniej dostępny w wersji tekstowej.

Wersje tekstowe formularza ankiety (w formacie .doc i .pdf) oraz instrukcja dotycząca rejestracji, logowania i wypełniania ankiet zostaną opublikowane na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej w zakładce: Jakość edukacji\Nadzór pedagogiczny.

Ankiety będą widoczne na platformie od terminu rozpoczęcia monitorowania, tj. od 2 stycznia 2018 r.

Świętokrzyski Kurator Oświaty
Kazimierz Mądzik