13 lutego 2018

III Konferencja „Interdyscyplinarne Nauczanie Przedmiotów Przyrodniczych i Ścisłych”

Centrum Badań Kosmicznych PAN zaprasza na III Konferencję „Interdyscyplinarne Kształcenie w Przedmiotach Przyrodniczych i Ścisłych” 28 lutego 2018 w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego przy ul. Kopcińskiego 29 w Łodzi.

Celem konferencji będzie przedstawienie aktualnych trendów w nauczaniu, program obejmuje następującą tematykę:

  • nauczanie metodą projektową,
  • aktywizacja uczniów i wykorzystanie narzędzi ICT,
  • metodyka wprowadzenia treści z pogranicza wielu przedmiotów na zajęciach lekcyjnych.

Zapraszamy wszystkich nauczycieli przedmiotów przyrodniczych i ścisłych do udział w konferencji, na której zaprezentujemy rezultaty międzynarodowej współpracy.

Integralną częścią konferencji będą warsztaty z twórcami najciekawszych, interdyscyplinarnych projektów edukacyjnych łączących treści z przedmiotów takich jak fizyka, geografia, geologia i biologia. Każdy uczestnik podczas rejestracji proszony jest o wybranie dwóch tematów warsztatów, w których będzie uczestniczyć.

Organizatorzy zapewniają również zestaw opracowanych przez ekspertów materiałów edukacyjnych (gotowe do zastosowania na lekcjach autorskie projekty edukacyjne) oraz gadgety promocyjne.

Rejestracja na konferencję trwa do 21 lutego 2018 roku.

Udział w konferencji jest bezpłatny, liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Szczegółowe informacje: http://​sat​.cbk​.waw​.pl/​k​o​n​f​e​r​e​n​c​je/