10 marca 2017

Nowe SIO. Lista zmian w aplikacji SIO 2.25.7

Lista zmian w aplikacji SIO 2.25.7:

  1.  UCZEŃ:
    • zmiana sposobu filtrowania pobytu wychowanka (po wybraniu filtru „posiada” prezentowane są tylko otwarte pobyty wychowanków),
    • poprawa wyświetlania na liście wyboru placówek jednostek złożonych oraz szkół i placówek z filią.
  2. NAUCZYCIEL:
    • poprawa wysyłania z panelu komunikacji wniosków dotyczących modyfikacji obowiązków i wynagrodzeń.