1 marca 2017

Nowe SIO. Lista zmian w aplikacji SIO 2.25.4

Lista zmian w aplikacji SIO 2.25.4:

 1. UCZEŃ:
  – rejestracja danych identyfikacyjnych – poprawka dla funkcji ‚utwórz następny’,
  – poprawka przypisania do oddziału w kolegiach,
  – przypisanie i zakończenie przypisania do oddziału – poprawka dla dat od 30 grudnia 2016 do daty bieżącej,
  – poprawka dla modyfikacji daty zakończenia uczęszczania do oddziału podstawowego.
 2. NAUCZYCIEL:
  – rejestracja danych identyfikacyjnych – poprawka dla funkcji ‚utwórz następny’.
 3. DANE ZBIORCZE:
  – Przeciętne wynagrodzenie osób na stanowiskach pedagogicznych (mianowani, dyplomowani) – poprawa wyświetlania i rejestracji,
  – Wydatki – nowe rozdziały (85211 – „Świadczenie wychowawcze” i 90005 – „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu”),
  – Wyposażenie – możliwość rejestracji samego korzystania z dziennika elektronicznego (bez wypełnionych urządzeń i pomocy dydaktycznych).