1 marca 2017

Nowe SIO. Lista zmian w aplikacji SIO 2.25.3

Lista zmian w aplikacji SIO 2.25.3:

 1. RSPO:
  – przy rejestracji szkoły/placówki w RSPO zablokowanie możliwości wpisywania dat bez użycia kalendarza w datach założenia, rozpoczęcia działalności, włączenia do zespołu i wyłączenia z zespołu
  – możliwość rejestracji PDN jako placówki wchodzącej w skład jednostki złożonej CKU (id=46 i id=83)
 2. PODMIOT:
  – zdjęcie wymagalności języka obcego przy rejestracji oddziału zerowego bez języka obcego dla lat szkolnych 2012/2013, 2013/2014 i 2014/2015
 3. UCZEŃ:
  – poprawka dla wybrania statusu ukończenia szkoły w klasie 2 gdy ZSZ ma związanie organizacyjne przy MOS lub MOW, które wchodzą w skład zespołu placówek
  – poprawa walidacji modyfikacji orzeczeń wydawanych przez poradnię
  – wyświetlanie w powiadomieniu imienia i nazwiska ucznia, który ma zarejestrowane orzeczenie zmodyfikowane przez poradnię
  – poprawa walidacji rejestracji orzeczeń w ORW
  – ponowne włączenie usuwania po 6 miesiącach uczniów zarejestrowanych tymczasowo
  – poprawa walidacji zakończenia nauki
 4. NAUCZYCIEL:
  – ponowne włączenie usuwania po 6 miesiącach nauczycieli zarejestrowanych tymczasowo
  – wpisanie na listę Egzaminatorów – nowa funkcjonalność dla OKE – model (bez panelu komunikacji)
  – wpisanie na listę Ekspertów – nowy model (bez panelu komunikacji)
  – wpisanie na listę Rzeczoznawców – nowy model (bez panelu komunikacji)
  – grupowe przypisywanie Ekspert/Rzeczoznawca/Egzaminator
  – blokada rejestracji obowiązków nauczyciela na poprzedni rok szkolny jeżeli umowa obowiązuje w bieżącym roku szkolnym
  – blokada wprowadzenia daty rejestracji przy wpisywaniu na listę Rzeczoznawców, Ekspertów, Egzaminatorów jeżeli nauczyciel nie uzyskał jeszcze pełnoletności
 5. DANE ZBIORCZE:
  – dożywianie – poprawa wyświetlania dla MOS, MOW i SOSW z jedną szkołą wchodzącą w skład tych jednostek złożonych
  – czas pracy – poprawa wyświetlania dla SP samodzielnej z filią
  – dane o działalności internatu/bursy – poprawa wyświetlania bursy w zespołach i jednostkach złożonych