1 marca 2017

Nowe SIO. Lista zmian w aplikacji SIO 2.25.6

Lista zmian w aplikacji SIO 2.25.6:

 1. RSPO:
  • możliwość dodania internatu dla szkół: Szkoła pomaturalna bibliotekarska i animatorów kultury (id=84) i Bednarska Szkoła Realna (id=90).
 2. PODMIOT:
  • zmiana zliczania uczniów w szczegółach oddziału (zliczanie tylko uczniów z otwartym przypisaniem).
 3. WNIOSKI:
  • poprawa wydruku upoważnienia dla CUW.
 4. UCZEŃ:
  • nowy model rejestracji pozostałych danych dziedzinowych (datowanie poszczególnych danych i wysyłanie bez panelu komunikacji),
  • wyświetlanie we wszystkich danych dziedzinowych lat szkolnych od 2012/2013 do roku bieżącego,
  • w Szkole Podstawowej z oddziałami przedszkolnymi wymuszenie zamknięcia nauki po zakończeniu przypisania do oddziału „0” lub poniżej „0” i konieczność wznowienia nauki dla ucznia, który kontynuuje naukę w tej szkole w oddziale powyżej „0”,
  • w przypisywaniu do oddziałów podstawowych dołożenie opcji „przedłużony okres nauki” i statusu zakończenia przypisania dla oddziału z zaznaczoną taką opcją: „Nie podlega klasyfikacji rocznej”.
 5. NAUCZYCIEL:
  • Następny stopień awansu – poprawka dla KO – możliwość nadania następnego stopnia awansu nauczycielowi, który był zatrudniony w KO ale zakończył już stosunek pracy,
  • Zatrudnienie – możliwość usunięcia daty zakończenia umowy.
 6. DANE ZBIORCZE:
  • Wydatki – dodanie rozdziałów: 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie”, 40001 „Dostarczanie ciepła”.
 7. PANEL KOMUNIKACJI:
  • w zakładkach: ‚Wszystkie’ i ‚Zakończone’ ograniczenie wyświetlania danych do jednego miesiąca (optymalizacja szybkości działania aplikacji).
 8. START:
  • rozszerzenie szczegółów szkoły/placówki o organ rejestrujący (w przypadku szkoły/placówki prowadzonej przez organ inny niż JST i Minister) oraz o informację o internacie.