27 kwietnia 2017

Dobre praktyki w 2017 – szkoły podstawowe

Załączniki

Dobra praktyka - SP w Częstocicach
Data: 2017-01-14, rozmiar: 1 MB
Dobra praktyka - Szkoła Podstawowa w Podchojnach
Data: 2017-01-20, rozmiar: 2 MB
Dobra praktyka - Szkoła Podstawowa w Wilczkowicach
Data: 2017-01-20, rozmiar: 532 KB
Dobra praktyka - Szkoła Podstawowa w Jasionnej
Data: 2017-02-22, rozmiar: 15 MB
Dobra praktyka - Szkoła Podstawowa w Łysakowie
Data: 2017-02-22, rozmiar: 4 MB
Dobra praktyka – Szkoła Podstawowa w Okole
Data: 2017-03-17, rozmiar: 3 MB
Dobra praktyka - Szkoła Podstawowa w Goździe
Data: 2017-04-14, rozmiar: 752 KB