2 listopada 2016

Nowe SIO. Lista zmian w wersji aplikacji 2.24.35

 1. RSPO:
  • wyłączenie możliwości rejestracji szkół artystycznych (id=21, 24, 26, 27, 29, 31, 32, 91, 92, 84, 86, 87, 24, 89) wchodzących w skład SOSW (id=51).
 2. UCZEŃ:
  • rejestracja danych identyfikacyjnych – automatyczne usuwanie spacji na początku i końcu imienia i nazwiska przed wysłaniem do weryfikacji z Rejestrem PESEL,
  • pozostałe dane wychowanka – poprawa wyświetlania w przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego,
  • nowe etykiety niespójności (brak orzeczenie w przypisaniu, brak przypisania w nauce),
  • wychowanie do życia w rodzinie,
  • dowożenie – dodanie możliwości wykazania dowożenia w szkołach artystycznych z pionem ogólnokształcącym (id=21, 24, 26, 27, 29),
  • poprawka rejestracji orzeczeń w filiach poradni (możliwość rejestracji orzeczeń z takim samym numerem i datą wydania w poradni macierzystej i filii),
  • możliwość wstawienia obowiązku przedszkolnego przed rozpoczętą nauką z przypisaniem do klasy I,
  • dodanie walidacji dla statusów zakończenia przypisania do oddziałów podstawowych.
 3. NAUCZYCIEL:
  • ekspert i rzeczoznawca – poprawa rejestracji,
  • wynagrodzenie – możliwość rejestracji dodatku za uciążliwość pracy w zespole szkół,
  • rejestracja danych identyfikacyjnych – automatyczne usuwanie spacji na początku i końcu imienia i nazwiska przed wysłaniem do weryfikacji z Rejestrem PESEL.
 4. DANE ZBIORCZE:
  • wydatki – nowy rozdział 9004 „utrzymanie zieleni w miastach i gminach”,
  • dane o działalności poradni – poprawka dla poradni z filiami – wyświetlanie poradni macierzystej i filii.