6 października 2016

Nowe SIO. Projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie informacji oświatowej

Wczoraj 5 października 2016 w serwisie legislacja.rcl.gov.pl został opublikowany skierowany do konsultacji publicznych projekt z dnia 30 września 2016 ustawy „reformującej” tzw. nowe SIO:

Wyróżnione planowane zmiany po lekturze projektu:

 1. Rezygnacja z tzw. lokalnych baz danych SIO instalowanych w jednostkach zobowiązanych do przekazywania danych systemu informacji oświatowej.
 2. Rezygnacja z „niebieskiego” programu. Dane będą przekazywane poprzez tzw. interfejsu systemu teleinformatycznego, do którego uzyskamy dostęp za pomocą przeglądarki internetowej.
 3. Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne, szkoły i placówki oświatowe będą przekazywały w postaci zbiorczej dane o pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Najkrócej ujmując poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne nie będą już przetwarzać danych osobowych ww. dzieci.
 4. W RSPO nie będzie się podawać szczegółowych danych o obwodzie szkoły. Zamiast tego będzie pytanie: „czy szkoła ma ustalony obwód?” (tak/nie).
 5. Dane o zawodach, specjalności, specjalizacji oraz dane do korespondencji będą mogły modyfikować w RSPO szkoły oraz placówki oświatowe.
 6. W RSPO będzie się podawać informacje o planowanym otrzymywaniu przez daną szkołę/placówkę na kolejny rok budżetowy dotacji na mocy uchwały rady powiatu.
 7. Rezygnacja ze zbierania danych o podręcznikach obowiązujących w poszczególnych oddziałach.
 8. Szkoła będzie podawała informację o spełnianiu obowiązku szkolnego w szkole obwodowej.
 9. Zdefiniowanie szczegółowej procedury dającej szkołom/placówkom prawo do kierowania do gmin wniosków w celu ustalenia prawidłowych danych identyfikacyjnych uczniów/nauczycieli w przypadku problemów z potwierdzeniem tożsamości w zbiorze PESEL.
 10. Umożliwienie upoważnionym kierownikom jednostek przekazujących dane do SIO samodzielne generowanie danych dostępowych pracownikom tych jednostek.
 11. Większość projektowanych przepisów ma wejść w życie 15 sierpnia 2017 roku.