28 września 2016

Nowe SIO. Lista zmian w wersji aplikacji 2.24.34

Zmiany w wersji 2.24.34 aplikacji nowego SIO:

 1. PODMIOT:
  • poprawa likwidacji zmigrowanych oddziałów.
 2. UCZEŃ:
  • możliwość rejestracji danych identyfikacyjnych z małymi literami typu: ü, ö itp.,
  • wyszukiwanie po oddziale – uczniowie, którzy przerwali naukę lub mają zakończone przypisanie do oddziału nie będą się pojawiali w wyszukiwaniu w wybranym oddziale,
  • poprawa grupowego zakończenia przypisania do oddziału z jednoczesnym ukończeniem szkoły i zakończeniem nauki,
  • poprawa ukończenia szkoły,
  • zablokowanie możliwości ponownego przypisania ucznia do tego samego semestru (ta sama klasa, ten sam zawód, w tym samym czasie) w szkole policealnej po otrzymaniu promocji przez ucznia.
 3. NAUCZYCIEL:
  • możliwość rejestracji danych identyfikacyjnych z małymi literami typu: ü, ö itp.,
  • poprawa rejestracji wynagrodzeń,
  • poprawa modyfikacji obowiązków.