4 listopada 2015

Subwencja. Dotowanie szkół i placówek prowadzonych przez podmioty inne niż JST – wyjaśnienia Ministerstwa Edukacji Narodowej

Ministerstwo Edukacji Narodowej publikuje poniższe wyjaśnienia dotyczące problemów z dotowaniem szkół i placówek prowadzonych przez podmioty inne niż JST:

  1. Czy można podać planowaną liczbę uczniów przed wpisaniem niepublicznej szkoły do ewidencji prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego?
  2. Czy można podać planowaną liczbę uczniów, później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielania dotacji?
  3. Czy podawana przez osobę prowadzącą szkołę, nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielania dotacji, planowana liczba uczniów jest podstawą do naliczania dotacji należnej w danym miesiącu?
  4. Czy na dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka i uczęszczające do niepublicznego przedszkola powinny być przekazywane dwie czy jedna dotacja?
  5. Czy gmina ma obowiązek dotowania niepełnosprawnych wychowanków niepublicznego przedszkola, jeśli wychowankowie ci nie zostali zgłoszeni do SIO?
  6. Czy dotacja na niepubliczne przedszkole powinna być przekazywana w równych 12 częściach? Czy gmina może wypłacić w grudniu dotację niższą niż w poprzednich miesiącach?